Naši stipendisté| Václav Benedikt Loula| Ze života studenta Warwicku
28. února 2019 Václav Benedikt Loula

Ze života studenta Warwicku

Ve svém prvním příspěvku jsem popsal obecnou atmosféru na Warwicku. Teď bych rád popsal spíše můj vzdělávací program a také nové poznatky. Přeci jen, Warwick je moderní univerzita, a my jako studenti, máme zodpovědnost za její charakter. Staré britské univerzity, jako třeba Oxford nebo Cambridge, spoléhají na své staré dobré tradice. Nicméně Warwick má sotva přes 50 let a tím pádem my studenti tyto tradice, zvyky a všeobecné zaměření univerzity teprve utváříme.

Jako každá jiná anglická univerzita, Warwick má množství studentských spolků. Nedávno jsem se přidal do spolku improvizačního divadla. V tomto spolku se učíme vytvářet improvizované skeče, proslovy i gesta. Po namáhavém dni čistě „seriózního” studia si užívám improvizaci, zde se můžu pořádně uvolnit a být na chvíli třeba i trapný. Co se filozofie týče, nadále mě nepřestává fascinovat. Kupříkladu jsem zjistil, jak je epistemologie (filozofická disciplína zabývající se poznáním) stěžejní v oblasti práva či politiky. Dále pak metafyzika je zásadní zdrojem inspirace pro přírodní vědy. Není divu, že se filozofii často přezdívá „první věda”.

Anglický vzdělávací systém umožňuje studentům věnovat se i předmětům z jiných fakult. Já sám jsem se v minulém pololetí zaměřil zejména na sociologii a ekonomii. Brzy mě však tyto předměty omrzely a byl jsem rád, když jsem se vrátil zpátky k filozofii. V ekonomii jsem se cítil poněkud svazován, neboť veškeré myšlenkové pochody jsou zredukovány na prosté diagramy. Na druhou stranu v sociologii byly mé pokusy dopídit se objektivní pravdy kontinuálně zhaceny. Zcela upřímně, většina naší četby i naše přednášky byly zaujaté. Nejen já, ale i mnozí moji spolužáci byli popuzeni ve chvílích, kdy naši přednášející otevřeně mluvili o svých politických názorech, ve kterých šlo spatřovat ideologickou předpojatost. Byl jsem celkem zklamán, když jsem zjistil, do jaké míry je možné fabrikovat poučné „pravdy” v rámci sociologie. Toto je ve filozofii prakticky nemožné, jelikož tato disciplína se neustále snaží princip jistoty podkopávat. Nevím, jestli je to chyba převážně anglického vzdělávacího systému. Je možně, že v Anglii si ještě neutvořili zdravý skeptický přístup k ideologiím. Ovšem je také možné, že prostě sociologie samotná je nedůvěryhodný předmět. Nakonec mne ten dojem jakési politické předpojatosti donutil odeslat stížnost na fakultu sociologie. Přeci jen, filozofie je přirozený nepřítel ideologie, i když se skoro každá ideologie snaží předstírat, že tomu tak není.

Také jsem si prošel sousedící města. Leamington Spa mne překvapilo informací, že zde sídlila a trénovala Československá exilová armáda během druhé světové války. Dokonce v tomto městě postavili pomník parašutistům, kteří provedli operaci Anthropoid, a po celém městě je obrovské množství pomníků. Domnívám se, že je to typicky britský zvyk pramenící z jejich hluboké úcty k minulosti a tradicím. Dalším blízkým městem je Coventry, vypadá vlastně jako moderní město, jelikož většina původních budov nepřežila válku. V tomto městě jsem si také se svým spolužákem našel bydlení na příští rok.

Warwick je obklopen mnoha zajímavými místy a nabízí mnoho příležitostí, uvidím, jaké to bude bydlet v Coventry a na univerzitu jen dojíždět. Těším se na to, že budu od září bydlet ve městě, kde nebudu potkávat jen samé studenty, ale stanu se na nějaký čas součástí anglického maloměsta.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.