Naši stipendisté| Thea Kratochvílová| Zkouškové období vs pandemie
14. července 2020 Thea Kratochvílová

Zkouškové období vs pandemie

Poslední semestr (i když se v realitě jedná spíš o trimestr – každý ,,term“ má 2 měsíce a v akademickém roce jsou tři takovéto období) je spojován s obrovským stresem pojícím se k závěrečným zkouškám, které typicky probíhají poslední týden v květnu/první týden v červnu.

Většina předmětů kvůli náročné přípravě na tyto testy upouští od tradičního přednáškového vyučování a studentům tak dává maximální možnost se perfektně připravit. Individuální konzultace samozřejmě probíhají dále, ale jedná se spíše o hodiny dedikované opakování – vypracovávání testů z předchozích let, klarifikace nejasných konceptů… Za tvrdou práci jsou studenti náležitě odměněni v takzvaném May Week (májový týden, přestože se jedná o první/druhý týden v červnu). V tomto týdnu většina kolejí pořádá tradiční ,,květnový“ ples a jednotlivé akademické spolky se loučí se studenty formou zahradních pikniků, lodních parties nebo společných výletů.

Chřipková epidemie, která zachvátila svět tento rok, však zajistila, že ani jedno z očekávání ohledně posledního ,,semestru“ se nevyplnilo. 30. března, čili 22 dní před začátkem finálního semestru, jednotlivé fakulty oznámily modifikovanou formu examinace, neboť v té chvíli už bylo jasné, že z bezpečnostního hlediska nebude možný návrat studentů po jarních (skoro měsíc a půl dlouhých) prázdninách. Většina fakult se rozhodla limitovat počet finálních testů, s tím, že na jejich vyplnění budou mít studenti omezený čas, ale, kvůli nemožnosti kontrolovat, zda student využíval externí zdroje, bude známka pouze orientační a v konečném důsledku neovlivní finální výstup (např. bakalářský diplom v mém případě). Humanitní/částečně humanitní obory, jako například ekonomie; kterou studuji, měly tu výhodu, že projektová část závěrečné zkoušky mohla být zachována v plném rozsahu. My, jakožto prváci-ekonomové, jsme měli dva týdny na zpracování otázky týkající se role státu v podpoře ekonomického růstu, který byl charakteristický pro britskou industriální revoluci. Jelikož v této chvíli nemáme dostatečné znalosti potřebné k vypracování vlastní akademické práce (měli jsme pouze půlroční úvodní kurz do ekonometrie, která tvoří základ moderní mainstreamové ekonomie), tak tento projekt spočíval zejména v kombinaci ekonomické teorie nabyté v hodinách micro a macro ekonomie s již existujícími studiemi týkajícími se daného tématu. Samozřejmě, že pouhé parafrázování existujících studií nestačí k získání nejlepšího ohodnocení. Od studenta se vyžaduje vlastní vklad a vysoká míra analytického psaní.

Online zkoušková perioda byla prokládána kreativními aktivitami, které měly za cíl utužit kolektiv a samozřejmě také nabídnout možnost zpestření jinak monotónního a poněkud vyčerpávajícího studia. Na mojí koleji (Trinity College) během jednoho týdne vzniknul i studentský mini magazín, který se věnoval tématům spojeným s pandemií, implikacím celé situace pro současné studenty a v neposlední řadě typům, jak společně překonat toto neobvyklé období. Přestože sociální život je nedílnou součástí toho vysokoškolského a je jen těžko představitelný bez fyzické interakce mezi studenty, moderní technologie nám zatím aspoň částečně pomohly v adaptaci na nové podmínky. Virtuální Quiz Nights či pouze kamarádské video-hovory vedly, alespoň v mém případě, dokonce k většímu posílení přátelství. Nemyslím si, že se jedná o dlouhodobě udržitelnou náhradu tradiční mezilidské komunikace, ale jako ,,krátkodobý“ experiment, se mi to jeví velice zajímavé a plodné. Snížená náročnost finálních zkoušek navíc mnohým umožnila věnovat více času koníčkům, přípravě na letní stáže nebo právě zmiňovanou socializaci.

 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.