Naši stipendisté| Thea Kratochvílová

Thea Kratochvílová

* 1999

Střední škola:

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, absolvováno 2019

Vysoká škola/Univerzita:

University of Cambridge, UK, obor Economics, od roku 2019

e-mail:

thea.kratochvilova@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Matematika, ekonomie

Cíle

V současnosti je mou prioritou úspěšně dokončit tříleté bakalářské studium, na které bych ráda navázala roční magisterskou nadstavbou. Mimo můj hlavní obor - ekonomie - bych se ráda věnovala i programování, zejména pak Data Science, které má za cíl objevovat spojitosti skryté v datech a následně tyto trendy vyhodnocovat a aplikovat do reálného světa. V budoucnosti bych ráda pracovala v prostředí, které by mi umožňovalo kombinovat vědecké metody s novými technologiemi, a tak vyhodnocovat micro i macroekonomické problémy.

Zájmy

Ve svém volném čase se většinou věnuji matematice nebo četbě spojené s mým univerzitním oborem a to jak knih, tak akademických týdeníků. Ráda také běhám, plavu a cvičím jógu.

Představení studenta

Přestože pocházím z nevelké vesnice na severu Moravy, většinu svého studijního života jsem strávila na gymnáziu Open Gate, a to za štědré podpory Nadace The Kellner Family Foundation. Osmileté studium na této škole jsem zakončila mezinárodní maturitou International Baccalaureate spolu s českou maturitou. Stěžejními předměty mých posledních dvou let studia byly: matematika, ekonomie, angličtina a španělština.

V rámci studia jsem se věnovala i dobrovolnické činnosti. Již od primy jsem pravidelně doučovala spolužáky a později i mladší studenty. Účastnila jsem se také Iniciativy za udělení Nobelovy ceny za mír Siru Nicolasi Wintonovi a v předposledním ročníku jsem vyrazila pomáhat do Indie v rámci humanitárního projektu pod záštitou gymnázia Open Gate.

Mimo akademickou půdu jsem se věnovala i debatování, a to na úrovni lokální i celosvětové, jelikož jsem byla součástí českého národního debatního týmu. Se školním týmem jsem se pravidelně účastnila i prestižní newyorské esejistické soutěže - IPPF. V posledním ročníku jsem půl roku navštěvovala přednášky věnované aplikované ekonomii, pořádané výzkumným centrem CERGE-EI.

Thea Kratochvílová
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.