Tereza Valová

* 1998
STŘEDNÍ ŠKOLA:

Jazykové Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

University of Glasgow, UK

AKTUÁLNÍ EMAIL:

tvalova111098@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

anglický jazyk, společenské vědy, matematika

Cíle

Dokončit bakalářský titul z Psychologie a v budoucnosti využívat své znalosti k pomoci druhým.

Zájmy

Ve volném čase mě většinou najdete ve fitness centru, kde se snažím zdokonalovat své fyzické dovednosti. Nebo také s knihou v ruce, snažíc se vyřešit kriminální záhady dříve, než pachatele prozradí autor/ka.

Představení studenta

Pocházím z Havířova, kde jsem strávila podstatnou část svého života. Již na základní škole jsem toužila o životě a vzdělání v zahraničí. Po základní škole jsem tedy začala dojíždět na Jazykové Gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě, kde jsem rozvíjela nejen své všeobecné znalosti, ale také se více zaměřila na studium angličtiny, kterou jsem v budoucnu hodlala využít jako prostředek k dalšímu vzdělávání.

Během studia na gymnáziu jsem se věnovala spoustě různorodých aktivit a nezavírala si dveře k žádnému oboru. Věděla jsem, že ať už skončím kdekoliv, chtěla bych svou profesí pomáhat lidem. Tato touha pramení z mého rodinného života. Můj starší bratr má Downův Syndrom a mí rodiče jsou mým největším vzorem, pro mého bratra se obětují a bojují za jeho lepší život každý den. A díky touze pomáhat jsem si nakonec pro své další studium zvolila obor psychologie. Po konci gymnázia mé kroky namířily na University of Glasgow, kde jsem právě dokončila třetí ročník tohoto úžasného oboru.

Díky Nadaci The Kellner Family Foundation mi bude umožněno dostudovat na mé milované University of Glasgow a zároveň sbírat zkušenosti i mimo zdi přednáškových místností. Ve svém volném čase se věnuji vedení Glasgow University Psychology Society jako její prezidentka a rozvíjím své zkušenosti v oboru psychologie dobrovolnictvím v neziskové organizaci Bipolar Scotland.

Tereza Valová

Všechny články

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.