Šimon Sukup

* 2001
STŘEDNÍ ŠKOLA:

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

Eindhoven University of Technology, Netherlands

AKTUÁLNÍ EMAIL:

simon.sukup@seznam.cz

Nejoblíbenější předměty

fyzika, matematika, chemie

Cíle

Během studia se plánuji aktivně účastnit odborných stáží a zapojovat se do studentských start-upů, především v oblasti elektroniky a umělé inteligence. Své znalosti bych také rád rozšířil za hranice oboru a využil možnosti účastnit se kurzů na ostatních fakultách. Nabyté zkušenosti bych rád uplatnil v Česku, kde bych chtěl podpořit rozvoj technologického průmyslu, zejména inovativních projektů a začínajících firem. Elektroinženýrství, jakožto rychle se vyvíjející obor je pro mě ideální volbou, protože mi umožní pracovat na projektech, například v oblasti biomedicínské technologie s potenciálem pozitivně přispět k našemu každodennímu životu.

Zájmy

mikroelektronika, programování, fyzika, matematika

Představení studenta

Již na počátku studia na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži jsem propadl zájmu o fyziku a matematiku a účastnil se předmětových olympiád. V rámci individuálního vzdělávacího plánu jsem mohl své znalosti fyziky a matematiky rozšiřovat za hranice středoškolského učiva, což mi také pomohlo například v přípravě na zkoušku AP Calculus BC.

Vždy jsem měl touhu dozvědět se něco více o aplikaci teoretických poznatků a jejich využití v praxi ve specifickém produktu. Za tímto účelem jsem se účastnil řady letních škol a stáží. Ve druhém ročníku střední školy jsem začal navštěvovat Fyzikální ústav AV ČR. Výsledky výzkumu jsem shrnul ve své práci SOČ, za kterou jsem obdržel Cenu Učené společnosti ČR. Povedlo se mi je také publikovat například jako příspěvek sborníku Konference českých a slovenských fyziků.  Během studia mě však nejvíce zajímalo využití mikrokontrolerů a senzorů pro automatizaci měření a obecně aplikace elektroniky. To mě dovedlo na stáž v mezinárodní firmě ON Semiconductor, kde jsem pracoval na analogovém designu mikrokontrolerů pro automobilový průmysl a nyní pokračuji digitálním designem.

Letos začnu studovat obor Electrical Engineering na Eindhoven University of Technology.  Tuto příležitost mi umožnila štědrá podpora ze strany Nadace The Kellner Family Foundation.

Šimon Sukup

Všechny články

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.