Ota Michálek

* 2000
STŘEDNÍ ŠKOLA:

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

University of the West of England, Bristol, UK

OBOR:

Aerospace Engineering

EMAIL:

ota.michalek@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

angličtina, matematika, aeronautika, fyzika, chemie, informatika

Cíle

Mým cílem je úspěšně vystudovat obor Aerospace Engineering a pokračovat magisterským studiem se zaměřením na průzkum vesmíru, na kterém bych se chtěl v budoucnu také aktivně podílet v rámci týmu inženýrů. Věřím, že průzkum vesmíru je jeden z velmi důležitých oborů, které nám dnešní technologie umožňují. Měli bychom mu věnovat aktivní pozornost, protože je mimo jiné také zdrojem mnoha přínosných vynálezů používaných jak v běžném každodenním životě, tak vynálezů denně zachraňujících nenahraditelný lidský život.

Zájmy

Během studia se věnuji baseballu, který jsem hrál již na základní škole. Ve volných chvílích se rád uvolním při hraní na ukulele či na jeden z klavírů v některých univerzitních budovách. Studuji obor, který mě naplňuje, částečně tak vnímám čas strávený studiem také jako čas, kdy dělám svůj koníček. Velmi si také užívám focení všemožných scenérií – krajiny, přírody či nic netušících zvířat. Kromě toho také často jezdím na kole což je společně se snowboardingem a baseballem jeden z mých oblíbených sportovních koníčků.

Představení studenta

Pocházím z Ostravy a miluji cestování. Po dokončení základní školy s jazykovým zaměřením jsem měl velmi dobrý základ v angličtině, který jsem dále zdokonalil na Gymnáziu Olgy Havlové. Po nástupu na gymnázium jsem si potvrdil, že mě přírodovědné obory zajímají na vyšší úrovni ještě více než předtím.

Během studia jsem se kromě cestování věnoval všemožným mimoškolním aktivitám již od prvního ročníku. Tyto aktivity mi otevřely oči, rozšířily vnímání a ze získaných zkušeností čerpám dodnes. Ať už olympiády, středoškolská odborná činnost, či mnohé další, veškeré tyto aktivity mě velmi posunuly, proto mě často uslyšíte tyto aktivity propagovat. Mezinárodní soutěže jako Turnaj mladých fyziků mě motivovaly jít studovat do zahraničí. Už v prvním ročníku jsem podle některých svých učitelů velmi nadšeně mluvil o raketách a průzkumu vesmíru, takže je ani nepřekvapilo, že jsem si na vysoké škole vybral obor, který mi umožňuje se tomuto tématu profesně věnovat.

Obor Aerospace Engineering jsem se rozhodl studovat na UWE Bristol v Anglii. Velmi mi vyhovuje forma studia, kdy jsme často ponoření do týmových projektů a souběžně s přednáškami se musíme učit uplatnit nově získané znalosti v praxi. Během prvního ročníku jsem si také oblíbil dobrovolný modul PAL – peer assisted learning, jehož cílem je propagovat kolaborativní učení mezi studenty a ukázat jim sílu v pestrosti týmů či zájmových skupin. Předmět jsem si natolik oblíbil, že jsem se do druhého ročníku úspěšně přihlásil jako tutor pro první ročník. Síla PAL totiž nespočívá v tom, že se studenti učí, ale že poznávají podstatu a výhody spolupráce a nové kapitoly života na univerzitě, proto jsou také vždy vedeny studenty z ročníku o rok výše.

V prvním ročníku jsem se také aktivně zapojil do činnosti studentské unie. Společně s americkým přítelem jsme založili North American Student Society, která organizuje aktivity nejen pro studenty ze Severní Ameriky. Do druhého ročníku jsem byl našimi členy znovu zvolen na pozici „Vice President.“ Navíc jsem se také zúčastnil celouniverzitních voleb na pozice v rámci studentské unie. Kandidoval jsem na dobrovolnickou pozici „Democratic Procedures Officer,“ jejímž cílem je, jak z názvu plyne, dohlížet na demokratičnost procesů v rámci SU.

Nadšeně se připravuji na začátek druhého ročníku a věřím, že si svět najde efektivní cestu, jak pokračovat i přes to, že ve světě řádí pandemie.

Ota Michálek
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.