25. června 2014 Nikola Jaškeová

PLÁNY, CÍLE, ODMĚNA

Druhý semestr je za námi. Pomalu, ale jistě začínají prázdniny. Když se tak ohlédnu přes rameno zpět na toto uplynulé období, musím přiznat, že během relativně krátké doby se můj život výrazně změnil.

Nejen, že jsem se přiblížila k svému vysněnému cíli dokázat v životě něco, na co budu opravdu hrdá (a to především dosáhnout kvalitního vzdělání), ale také jsem se naučila pohlížet na život daleko pozitivněji než kdykoliv předtím.

Netvrdím, že jsem v minulosti byla stoprocentním pesimistou (vždy jsem si velice vážila šancí, příležitostí a podpory, které mi byly Nadací The Kellner Family Foundation poskytnuty, což mi zároveň pomáhalo najít v sobě tolik energie, abych složité životní situace dokázala řešit s klidem, rozvahou a úsměvem, načež jsem v sobě objevila také dostatek motivace pokračovat na cestě za úspěchem), ale rozhodně vím, jak je občas složité udržet si vnitřní pohodu a pozitivní náhled na dění okolo vás, když se čas od času něco nepodaří a my proplouváme vlnami negativity.

Člověk by se rozhodně nikdy neměl nechat odradit od svých vnitřních plánů, i když se zpočátku zdají nedosažitelné. Jakmile si usmyslíte, že to raději vzdáte, plán je zahozen a tím pádem přijde vniveč i veškerá vaše předchozí snaha cíle dosáhnout. Nedovolme proto naší mysli pohlížet na plán jako nesplnitelný a raději hledejme způsob, jak překážky odstranit. Jak řekl T. Harv Eker: „Ovládnout svou mysl je největší a nejdůležitější umění, které se v životě můžete naučit . Pokud chcete být šťastní a úspěšní, nic jiného vám nezbývá." Nezáleží na tom, jaký cíl jsme si zvolili, princip bude vždy stejný.

Mým cílem, který jsem si vytyčila v minulém semestru bylo, aby ten nadcházející byl úspěšnější než jemu předcházející. Ačkoliv se mi úplně nepodařilo zvládnout všechny zkoušky v předtermínech, další šance jsem odmítla promarnit a má snaha (sice pomalu, ale přece) sklízí ovoce. Studium na vysoké škole klade na studenty vyšší a vyšší nároky a je velice důležité nezaleknout se této výzvy a postavit se jí čelem.  S klidným svědomím mohu říci, že jsem to rozhodně udělala, ačkoliv je neustále co zlepšovat.  V budoucnu však nehodlám polevit ani v případě, že neuspěji napoprvé podle mého předem určeného plánu.

Dalším mým cílem bylo vrátit se znovu k tancování. Jelikož je však mojí prioritou škola, netroufla jsem si obětovat svůj volný čas raději tancování než k učení. Mohlo by to mít kritické následky, proto jsem tento cíl odložila až na prázdniny. Ihned poté, co se mi poprvé nepodařilo uspět během předtermínu, jsem přehodnotila organizaci svého volného času a zaměřila jsem se jen a jen na chybějící zkoušky. V současné době jsem se po kratší pauze (během zkouškového období) znovu vrátila do výživové poradny Natur House. Podařilo se mi vydělat a uspořit dostatek peněz na to, abych si zaplatila krátký taneční tábor na konci července.

Jak jsem již zmínila, neustále je co zdokonalovat. Neustále je potřeba učit se novým věcem a dávat si nové cíle. Nikdy však nesmíme dovolit své mysli, aby se zadrhla, ať před sebou máme jakýkoliv plán. Jedině touto cestou lze dosáhnout úspěchu, který přichází jako odměna po pravé a nefalšované snaze.
 
 

Zpět na hlavní stránku