Naši stipendisté| Nicole Anna Čumbová

Nicole Anna Čumbová

* 2001
STŘEDNÍ ŠKOLA:

Pakistan International School & College Tehran (2016 - 2018), Open Gate – gymnázium a základní škola (2018 - 2020)

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

University of Glasgow, UK (od roku 2020)

OBOR:

Common Law LLB (čtyřletý obor)

AKTUÁLNÍ EMAIL:

nikicumbova1@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

anglický jazyk a literatura, ekonomie a globální politika

Cíle

Studiem oboru Common Law bych si ráda utvořila důkladné porozumění tohoto právního systému a poté si plánuji doplnit vzdělání o magisterský titul se zaměřením na mezinárodní obchodní právo. Během studia bych se chtěla dále věnovat dobrovolnické činnosti a zdokonalovat se v cizích jazycích.

Zájmy

Ráda se učím cizí jazyky, zajímám se o mezinárodní vztahy a baví mě různé sporty. Nejraději mám jezdectví, lyžování, volejbal a horskou turistiku.

Představení studenta

Od dětství jsem cestovala po světě díky diplomatické profesi rodičů, vyrostla jsem tak v globálním prostředí. Setkávala jsem se s různými kulturami a bylo pro mě fascinující vnímat související diverzitu světonázorů. Rozhodla jsem se usilovat o kariéru související s mezinárodním právem, kde bych mohla využít nabytý vhled do mezinárodních záležitostí a rozvíjet své zájmy v prostředí ekonomicky a politicky propojeného světa.

Byla jsem přesvědčená, že ideální cestu ke zvolené kariéře představuje studium práv na prestižní zahraniční univerzitě. Přála jsem si studovat právě ve Velké Británii, protože kromě přístupu ke kvalitní výuce bych měla také možnost dokončit své vzdělání v angličtině. Věřila jsem, že složení IB maturity by bylo výbornou přípravou, a tak jsem po ukončení sexty v Íránu přestoupila na gymnázium Open Gate. Přestup mi navíc zpřístupnil zajímavé mimoškolní aktivity, jako je žurnalistika či účast v mezinárodních debatních soutěžích. Středoškolské studium jsem zde zakončila mezinárodní i českou maturitou.

Z velké části díky studiu na Open Gate a stipendiu od Nadace The Kellner Family Foundation jsem nastoupila na University of Glasgow. Klíčovými hodnotami této univerzity jsou inovace a změna, což z ní dělá skvělé místo pro studium oboru, který je neustále třeba přizpůsobovat naší stále se vyvíjející společnosti. Během vysokoškolského studia hodlám naplno využít příležitostí rozvíjet své schopnosti, věnovat se svým zájmům a smysluplně zapojit doposud nabyté zkušenosti.

Nicole Anna Čumbová
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.