Naši stipendisté| Mikuláš Benda

Mikuláš Benda

* 1997

Střední škola

Osmileté gymnázium Open Gate, absolvováno 2016

Vysoká škola

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ČR, obor všeobecné lékařství, zahájeno 2016

E-mail

mikulas.benda@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Biologie a chemie

Cíle

Úspěšně absolvovat obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově, zvolit si oddělení pro atestaci, nadále se věnovat níže zmíněným zálibám a poté se uplatnit ve svém oboru.

Zájmy

Nejvýznamnější mimoškolní aktivitou pro mě byl vždy sport, díky kterému se snažím udržovat ve formě nejen své tělo, ale také mysl. Při náročném studiu je pro mě důležité si psychicky odpočinout a zbavit se tak stresu, což mi sportování dokonale umožňuje. Mezi mé další zájmy patří hudba, přátelé, filmy, či stolní hry.

Představení studenta

Po absolvování 7 let na základní škole v Hoštce, mé rodné vísce, jsem se v novinách dozvěděl o gymnáziu Open Gate, a i přes náročnost přijímacího řízení jsem se na vysněné gymnázium dostal. Přestup pro mě nebyl snadný, ale po 6 krásných letech se mi díky laskavé podpoře Nadace The Kellner Family Foundation podařilo úspěšně složit jak maturitní zkoušku českou, tak i tu mezinárodní (IB).

Při studiu na Open Gate jsem našel zalíbení ve vědě, které se ještě umocnilo díky stážím ve výzkumných centrech molekulární biologie, myší genetiky a nádorových onemocnění. Čas strávený v laboratoři jsem si sice užíval, ale zároveň jsem si uvědomil, že by mě taková práce nenaplňovala tolik, jako studium lidského těla na vysoké škole. Toto přesvědčení se ještě posílilo intenzivní výukou biologie a chemie, a tak jsem se nakonec rozhodl studovat medicínu. Mým přáním je navíc aktivně pomáhat lidem okolo sebe, což je dle mého názoru jedním z hlavních principů lékařského studia.

Mikuláš Benda
Zpět na hlavní stránku