Maxim Oweyssi

* 1999

Střední škola:

Gymnázium Jana Nerudy

v roce 2015 Royal Alexandra and Albert School (UK)

v roce 2014 Lycée Pierre et Marie Curie (Francie)

Vysoká škola:

The University of Edinburgh, čtyřletý obor BSc Physics, zahájeno 2018, předpokládané dokončení v roce 2021 titulem BSc (Hons)

E-mail:

maxim.oweyssi@gmail.com
 

Nejoblíbenější předměty

fyzika, matematika, francouzská literatura, filosofie (ZSV)

Cíle

Skrze studium fyziky se snažím lépe porozumět okolnímu světu. Čím více se oboru věnuji, tím více mě zajímá, a proto bych se rád zabýval výzkumem v hlubších oblastech fyziky, které si kladou fundamentální otázky ohledně fungování reality.

Zájmy

fyzika, matematická informatika, filosofie, hudba, hra v kapele na kytaru/klávesy, debatování, model United Nations, mezinárodní politika

Představení studenta

K vědeckému studiu mě motivovala hlavně zvědavost. Když někde vidím pootevřené dveře, nemohu si pomoct a vždy nakouknu dovnitř, protože nesnesu pomyšlení na to “nevědět”, “nevidět” či “nechat si něco ujít". Během studia na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze jsem přesně kvůli této zvědavosti začal aktivně vyhledávat aktivity nad rámec vzdělávacího programu. V průběhu střední školy jsem vystřídal několik stáží, například na FZÚ AV ČR, UFCH AV ČR či FJFI ČVUT, kde jsem se ujistil, že fyzika je obor, jehož studium mě ze všech věd naplňuje nejvíce. Zapojil jsem se do několika soutěží a konferencí jak na národní úrovni (AMAVET, CanSat), tak i na mezinárodní (Math en Jeans). Pokud zrovna nejde o vědu, našel jsem zálibu v debatování na Pražském studenstském summitu a podobných konferencích. Mimo akademickou půdu se rád věnuji hudbě a focení.

Podpora od Nadace The Kellner Family Foundation mi umožňuje studovat na Russel Group univerzitě ve Spojeném Království obor, který se díky technologickému pokroku rychle rozvíjí a na jehož teoretickém výzkumu se v budoucnu chci podílet. Těším se nejen na univerzitní život, ale také na budování přátelství a kontaktů v novém prostředí.

Maxim Oweyssi
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.