Naši stipendisté| Lucie Růžičková

Lucie Růžičková

* 2002
STŘEDNÍ ŠKOLA:

Gymnázium Nový PORG, absolvováno 2021

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

Imperial College London, UK

AKTUÁLNÍ EMAIL:

lucie.ruzickova@mensa.cz

Nejoblíbenější předměty

chemie, biochemie, lékařské vědy, ekonomie, literatura. Baví mě propojovat koncepty z různých předmětů

Cíle

Mým největším dlouhodobým cílem je být v životě spokojená, šťastná a věnovat se práci, která mě naplňuje a zároveň pomáhá druhým. Nejprve bych chtěla úspěšně dokončit bakalářské studium na Imperial College London, které mi přinese nesmírné množství příležitostí. Na vysoké škole bych ráda skloubila jak studijní povinnosti, tak své současné mimoškolní aktivity, mezi které patří zejména tanec a hra na klavír. Jako biochemička bych v budoucnu ráda přispěla na poli vědy výzkumem, jenž pomůže mnoha pacientům. Nadále bych se chtěla věnovat dobrovolnické činnosti prostřednictvím projektu Čtení pomáhá a jako spoluorganizátorka přednášek Science café bych ráda pokračovala v popularizaci vědy veřejnosti.

Zájmy

Pokud netrávím čas v laboratoři zkoumáním fascinujícího světa buněk nebo čtením odborných biochemických článků, ráda hraji na klavír (hlavně Chopinova Nocturna), tancuji (miluji Latinskoamerické tance) či běhám. V rámci týmu Science café se podílím na pořádání vědeckých přednášek. Na přednášky jsem pozvala několik zajímavých osobností, například diabetologa Martina Haluzíka, chirurga Tomáše Šebka, molekulárního designéra Radima Nencku a měla jsem tu čest pohovořit s řadou dalších inspirativních lidí.

Představení studenta

Díky podpoře nadace Martina a Lenky Romanových jsem vystudovala osmileté gymnázium Nový PORG v Krči. V průběhu studia jsem se úspěšně zúčastnila několika online kurzů pořádaných CTM (mezi nimi i AP Biology), Chemické či Logické Olympiády nebo startupového projektu MIT LaunchX, který jsem s týmem prezentovala na evropském finále v Bruselu, kde jsme získali ocenění za inovace. Roku 2021 jsem se také zařadila mezi 65 nejaktivnějších středoškoláků.

Gymnázium mi dalo velké množství teoretických znalostí a v průběhu dvouletého IB studia jsem si rozšířila povědomí o biologii, chemii, matematice, ekonomii, a především cizích jazycích.

Byl to však projekt Otevřená věda pořádaný Akademií věd ČR, díky kterému jsem získala nesmírné množství praktických laboratorních zkušeností, které jistě zúročím i při univerzitním studiu. V roce 2019 jsem stážovala na Fyziologickém Ústavu ve skupině RNDr. Ondřeje Kudy, Ph.D., kde jsme se věnovali výzkumu metabolismu. Následně jsem se v roce 2020 přesunula do pražských Dejvic na ÚOCHB, kde se podílím na výzkumu VCD spektroskopie pro analýzu léčiv pod vedením Ing. Jakuba Kaminského, Ph.D. Za prezentaci tohoto projektu na konferenci Otevřené vědy mi bylo v roce 2020 uděleno 2. místo v kategorii Chemie a živá příroda. V létě 2021 jsem na ÚOCHB absolvovala stáž ve skupině RNDr. Jiřího Jiráčka, CSc. Ph.D., týkající se chemie a biologie insulinu.

V průběhu střední školy a stáží jsem osobně poznala řadu milých a inspirativních lidí, díky kterým jsem zjistila, že (bio)chemie je obor, který mě baví, a kterému bych se v budoucnu chtěla profesně věnovat. Věřím, že se mi to díky podpoře nadace manželů Kellnerových (a také mé vlastní rodiny) v budoucnu podaří, a má práce bude prospěšná i pro řadu jiných lidí.

Lucie Růžičková
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.