Naši stipendisté| Aneta Zavadilová

Aneta Zavadilová

* 2001
STŘEDNÍ ŠKOLA:

UWC Atlantic, Wales (2019-2021)
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ČR (2013-2019)

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

Sigmund Freud University (SFU) Vienna, Austria

AKTUÁLNÍ EMAIL:

zav.aneta@seznam.cz

Nejoblíbenější předměty

ekonomika, chemie, psychologie

Cíle

V současné době je mým cílem se úspěšně integrovat do nového prostředí ve Vídni a využít tuto příležitost v maximálním rozsahu. To tedy nejen v ohledu akademickém, kde mohu rozšířit své znalosti z odborně-praktické stránky, ale zároveň bych se také ráda zapojila do lokální komunity a přispět do jejího rozvoje. V budoucnu se plánuji vrátit zpět do České republiky, kde chci uplatnit nově nabyté zkušenosti ze zahraničí a přispět ke zlepšení kvality nabízené psychologické pomoci skrz práci s dětskými pacienty.

Zájmy

práce s dětmi, četba, učení se novým jazykům, cestování, horská turistika, sborový zpěv, sportovní aktivity – kondiční a silové tréninky, běh a jóga

Představení studenta

Od narození jsem vyrůstala ve Zlíně, kde jsem se díky osmiletému studiu na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť začala více zajímat o přírodní vědy. Dlouhou dobu jsem zvažovala studium medicíny, jelikož kloubí dohromady praktické využití vědomostí s přímou prací s lidmi, což pro mě bylo velkou motivací. Ráda se ale rozvíjím ve více oblastech zároveň a hledala jsem způsoby, jak posunout své limity. Od kvinty, jsem proto vyhledávala možnosti studia v zahraničí a o rok později se mi podařilo získat plné stipendium na dokončení svých středoškolských studií mezinárodní maturitou IB na United World College (UWC) Atlantic ve Walesu.

Tato zkušenost mi otevřela oči a rozšířila obzory ve všech ohledech. Také jsem se zde setkala s velmi odlišným přístupem ke vzdělávání – hravějším, otevřenějším a zdravě kritičtějším, což mě svedlo k zájmu o rozdílné způsoby myšlení a psychologii jako vědu samotnou. Na psychologii mě fascinuje její interdisciplinární využití jak v teoretickém, tak praktickém ohledu, a proto se chci tomuto oboru dále věnovat.

Pro svá další studia jsem si vybrala mladou a dynamickou univerzitu Sigmund Freud University ve Vídni, která se specializuje pouze na psychologické a medicínské obory s velkým důrazem na praktické zkušenosti. Studenti psychologie například mohou pracovat již od prvních ročníků na SFU Outpatient Clinic, což je také pro mě velmi zajímavá příležitost.

Chci ale získat zkušenosti a rozdílné perspektivy i z dalších odvětví, takže se snažím ponechat oči otevřené a zapojit se do různých stáží a praxí, kde mohu zjistit co nejvíce informací a využít je při pomoci druhým. Jelikož považuji za jeden z nejdůležitějších pilířů naší společnosti vzdělání, tak bych se také ráda podílela na práci s širší veřejností prostřednictvím působení například ve státních i soukromých vzdělávacích ústavech.

Aneta Zavadilová

Všechny články

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.