Naši stipendisté| Alžběta Manová

Alžběta Manová

* 2000
STŘEDNÍ ŠKOLA:

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

VYSOKÁ ŠKOLA/UNIVERZITA:

University of Aberdeen, UK

OBOR:

Computing Science – Mathematics

EMAIL:

alzbeta.manova@seznam.cz

Nejoblíbenější předměty

matematika, programování/počítačové vědy, anglický jazyk

Cíle

Mým současným cílem je především dokončit bakalářské studium s ohodnocením First Class Honours a pokračovat magisterským studiem na prestižní britské univerzitě. Poté plánuji získat praxi v programovací firmě a později práci ve výzkumném týmu na univerzitě, kde bych se postupem času chtěla stát také profesorkou, a pomáhat tak ostatním lidem získat vzdělání, kterého si v této chvíli velmi vážím.

Zájmy

Již od malička jsem se věnovala široké škále zájmů. Nejdéle jsem se zabývala výtvarným umění, navštěvovala jsem hodiny na Základní umělecké škole v Uherském Brodě a v této chvíli jsem absolventkou druhého cyklu. Podobně jsem také absolvovala 2. cyklus ve hře na piano. Také ráda tančím a zpívám a svůj zájem jsem projevila zpěvem jak ve sboru, tak i sólo na ZUŠ. Nepohrdnu také zajímavou knihou a využívám každé možnosti k cestování.

Představení studenta

Pocházím ze Šumic u Uherského Brodu, kde jsem do 5. třídy navštěvovala základní školu. Po přestupu na osmileté gymnázium jsem čtyřikrát navštívila Velkou Británii a už tehdy bylo zřejmé, že ve svém studiu bych chtěla pokračovat právě tam.

Pro splnění svého snu jsem se zaměřila na angličtinu a také matematiku, které pro mne byla vždy jasnou volbou. Získala jsem certifikáty FCE a CAE, účastnila jsem se matematického korespondenčního semináře Karlovy Univerzity a také každé dostupné soutěže/olympiády v některém z mých vybraných oborů. Mé rozhodnutí potvrdila účast na dni otevřených dveří na the University of Edinburgh, kde jsem se navštívila ukázkovou přednášku matematiky. Po dokončení studia na gymnáziu jsem se poprvé vydala na dlouhodobý pobyt v zahraničí, a to právě na svůj první semestr na University of Aberdeen.

V průběhu prvního semestru jsem s nadšením zjistila, že mé dosavadní zkušenosti v matematice mohu aplikovat také na studium počítačových věd, a tak jsem se stala studentkou dvouoborového studia. K tomu jsem se také rozhodla přidat si předmět a získat tak více kreditů, také se zapojit do dobrovolnické činnosti v Aberdeen Art Gallery a v příštím ročníku se těším na výpomoc při organizaci Czech and Slovak Society, kde jako vice-prezident budu pomáhat novým studentům poznat všechny stránky studia na naší univerzitě.

Těším se na své příští roky bakalářského i magisterského studia a plánuji využít každé příležitosti, která se v těchto letech naskytne.

Alžběta Manová
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.