Naši absolventi| Tomáš Jordán| Boston Transit: útěk za hranice českého...
14. listopadu 2012 Tomáš Jordán

Boston Transit: útěk za hranice českého bankovnictví

Podle brazilského pedagoga Paula Freireho lze rozlišovat dva základní systémy vzdělávání: takzvaný „bankovní“ koncept a metodu vytyčování problémů. Ve svazku Pedagogika utlačených (1972) Freire popisuje, že velké množství vzdělávacích institucí tíhne ke konceptu bankovnímu. Jeho název vznikl metaforickým odvozením od samotného principu – studenti jsou v roli konta, do kterého vyučující ukládá informace.

Toto pojetí Freire chápe jako negativní, protože jde ruku v ruce s pasivním přístupem žáků. Efektivní způsob vyučování naopak spatřuje v metodě vytyčování problémů, která spočívá v aktivním řešení úloh a oboustranné komunikaci.

České vysoké školy jsou, řekl bych, ukázkovým příkladem konceptu bankovního. Kromě toho poskytují vzdělání příliš teoretické s praxí nedostačující pro hladký přechod do profesního života. Proto jsem se po ukončení gymnázia rozhodl bankovnímu vzdělání uniknout a zamířil do akademického víru liberálních hvězd a pruhů.


Po příletu do Massachusettské metropole jsem byl slavnostně imatrikulován na půdě Bostonské univerzity a již 4.září se stal součástí každodenního kolosu přednášek a cvičení. Avšak dřív než jsem stihl pořádně vstřebat zdejší svobodnou a historickou atmosféru, do konce semestru zbývá pouhý měsíc. Jaké je studium na alma mater Martina Luthera Kinga?

Mým oborem je biomedicínské inženýrství v rámci College of Engineering. Inženýrství je v Americe považováno za jeden z nejnáročnějších oborů a oproti ostatním disciplínám zahrnuje nesrovnatelně větší množství práce. V prvním semestru to pro mě znamená Obecnou chemii, Kalkulus, Úvod do programování, Seminář z akademického psaní a Inženýrský seminář. Chemii jsem si oblíbil již během prvního týdne – oproti středoškolským osnovám ubylo kvantitativního ukládání do paměti bez vnitřních souvislostí a do popředí se dostaly spíše kvalitativní analýzy. Americký systém klade důraz na co největší názornost a reálnou aplikaci ve vědě a technice, takže se studenti naučí například jak pomocí hmotnostní spektrometrie odhalit ve vzorku moči sportovce stopy dopingu, jak z kouře izolovat látky blahodárně působící na klíčení semen nebo jak pomocí fotodynamické terapie léčit senilní degeneraci makuly. Ze zastaralých socialistických laboratoří našeho gymnázia mě čekal přesun do moderních pracovišť se špičkovým vybavením, kde práce nesestává z jednoduchých filtrací, ale třeba experimentálního měření vlnové délky fotonů.

Vysokou dávkou praktičnosti oplývají také úzce propojené programování a matematika: mezi náplň domácí práce tak mohou patřit fyzikální problémy řešené užitím integrálních počtů nebo návrh počítačové hry. Vedle inženýrského semináře, jehož význam vězí v informování studentů o možnostech výzkumu a volby zaměstnání, je poslední částí mého kurikula psaní. Zaměstnavatelé navyšují počty stížností na neadekvátní úroveň psaného projevu inženýrů, Bostonská univerzita si však zakládá na produkci spisovatelsky gramotných jedinců v této oblasti. Proto i jakožto studenta inženýrského oboru mě povinně čekají tři semestry kritického čtení, akademických esejí a výzkumných pojednání.

Studium na Bostonské univerzitě mi tak přináší vykoupení ze spárů definic a mechanické memorizace, únik mimo přeteoretizované předměty a hlavně vysvobození z bankovního konta, jímž jsem ve své rodné vlasti byl. Metoda vytyčování cílů je pro pravé pochopení podstaty nezbytná a v technicky zaměřených studijních oborech to platí dvojnásob.

 

Všechny články

1. července 2016

Epilog

Závěrečná část nezkrotné plavby, kterou můj bostonský život dozajista byl, se odehrála jako...

Více
29. února 2016

Doktorandské studium

Datum promoce se blíží a s tím i čas učinit rozhodnutí o budoucnosti – co bude dál? Protože...

Více
16. listopadu 2015

Produkce umělých tkání

V září jsem započal čtvrtý, závěrečný ročník mého bakalářského studia na Bostonské univerz...

Více
30. června 2015

Summer I

Počátek května. S týmem inženýrů dokončujeme studii o vlivu metforminu na stárnutí. Poslední...

Více
2. března 2015

White Winter Hymnal

Od počátku mých studií v Bostonu se držela tradice, že jednou za semestr nastala přírodní „katastrofa“,...

Více
19. listopadu 2014

Vliv studia v neobvyklém prostředí na výkon...

Abstrakt V této „vědecké studii“ byl zkoumán vliv studia na...

Více
2. července 2014

Cesta na vrchol: Z postřehů z práce pro hudební...

Spolu s několika novináři a ochrankou klubu se nacházíme v první...

Více
3. března 2014

Lovely Bloodflow

Svět je nedokonalý. Na bílé zdi je šmouha nebo na ní sedí komár. Konec izolepy není k nalezení....

Více
17. listopadu 2013

When the Tigers Broke Free

Bloudím bezmeznou pustinou. Všude kolem je bílo. V uších skučí...

Více
1. července 2013

Tramvaj do stanice Vytržení

Nadšení pro americké umění a kulturu mě provázelo takřka po celý...

Více
5. března 2013

Identita na kampusu

Na plastové židli s kolečky seděl shrbený student. Měl šedivou mikinu s kapucí a soustředěně...

Více
14. listopadu 2012

Boston Transit: útěk za hranice českého...

Podle brazilského pedagoga Paula Freireho lze rozlišovat dva...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.