Naši absolventi| Tomáš Jordán

Tomáš Jordán

* 1992

Střední škola

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (matematické zaměření)

Vysoká škola

Boston University (biomedical engineering), USA

E-mail

tomas.jordan24@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

matematika, chemie, filosofie

Cíle

Už od útlého věku bylo mým snem přinést lidské civilizaci nový poznatek, jenž umožní zkvalitnění lékařské péče, objevit substanci schopnou zachránit životy a přinést lidem spokojenost a blahobyt. Mou aktuální vizí je zapojení se do výzkumu umělých tkání a neuromotorických poruch, rád bych také přispěl k rozvoji biomedicínského inženýrství v České republice.

Zájmy

Mým velkým koníčkem je hudba, která dokáže i z nejvšednější situace učinit astrální výlet mimo tělesnou schránku, a které se věnuji i aktivně na postu hard rockového kytaristy. Rád se rýpu ve věcech a přetvářím svět k obrazu svému, asi proto jsem nedávno začal provozovat amatérské fotografování. S tím také souvisí moje zalíbení v přírodních vědách, filosofii a literatuře. Píšu krátké povídky a básně v próze. V neposlední řadě mě baví netradiční, nejlépe kontaktní sporty, jako například americký lacrosse.

Představení studenta

Mé jméno je Tomáš. Pocházím z Olomouce, nicméně skoro celý svůj dosavadní život jsem strávil v hlavní moravské metropoli. Během třetího a čtvrtého roku docházky na základní školu v okrajové části Brna jsem zaznamenal úspěchy v matematických soutěžích a rozhodl se přestoupit na matematicky zaměřenou Základní školu Sirotkova.

Odtud jsem pak s rozsáhlou základnou talentovaných spolužáků odešel do matematické třídy Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše. Tento krok považuji za klíčový moment mého intelektuálního rozvoje, individuální přístup k řešení problémů na základě racionálního zkoumání mi poskytl výborné analytické schopnosti, kritické uvažování, logickou dedukci, ale také mne naučil důkladnosti a preciznosti.

Důvodem výběru školy v USA byly pak mé vysoké nároky na kýžený studijní obor a možnosti výzkumu v kombinaci s pouze omezenými možnostmi studia u nás s ohledem na mé akademické zájmy. Proto jsem si v maturitním ročníku podal přihlášku na Bostonskou univerzitu světově uznávanou v oblasti biomedicínského inženýrství. V přijímacím řízení jsem byl úspěšný a díky podpoře Nadace The Kellner Family Foundation teď mohu na takzvané BU studovat.

Tomáš Jordán

2012

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.