Naši absolventi| Tomáš Jirman

Tomáš Jirman

* 1995

Střední škola

Všeobecné gymnázium Nad Alejí v Praze, absolvováno 2015

Vysoká škola

Imperial College London, UK, od roku 2015

E-mail

Jirman.tomas@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Fyzika, Biologie, Chemie, Matematika, Francouzština

Cíle

Studovat ve vědeckém prostředí s lidmi s podobnými zájmy a účastnit se výzkumu během studia.

Zájmy

Hra na klarinet, Hra na saxofon, Taekwondo, Genetika, Mineraologie, Absurdní drama, Chemie, Fyzika

Představení studenta

Během studia na Gymnáziu Nad Alejí v Praze jsem se zúčastnil mnoha aktivit, které pokrývaly všechny moje zájmy, zejména z oblasti přírodních věd. Po absolvování CTYOnline kurzu pro talentovanou mládež pořádaného John Hopkins University Centre jsem se rozhodl zaměřit především na fyziku. Několik dalších nástavbových vzdělávacích programů mě dovedlo až do Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, kde jsem absolvoval mezinárodní experimentální letní školu pro studenty a začínající vědecké pracovníky SUMTRAIC 2014. Neobyčejnou inspiraci pro studium fyziky pro mě znamenala také ELI Beamlines and HiLASE Summer School 2015 pořádaná Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

Intenzivní spolupráci s lidmi se stejnými zájmy jsem si vyzkoušel v rámci akce Týden vědy na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze i na International Science Summer Camp 2015 v Kodani. Práce na konkrétních projektech mi odhalila zcela nové obzory. Právě díky možnostem aktivního zapojení do vědeckých projektů jsem si také vybral Imperial College London.

Studium v zahraničí považuji za skvělý základ a určitě i vynikající odrazový můstek. Za to, že jsem dostal možnost jet do Londýna a studovat na této škole, jsem Nadaci The Kellner Family Foundation upřímně vděčný. Vím, že bez její podpory bych toho jen tak nedosáhl.

Tomáš Jirman
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.