Naši absolventi| Simona Benedetti| Zmatený, ale přesto nový začátek
19. listopadu 2012 Simona Benedetti

Zmatený, ale přesto nový začátek

Moje další životní etapa začala prvního října 2012, kdy jsem poprvé prošla dveřmi Unicorn College (UC). Zde jsem se tohoto roku stala studentkou prvního ročníku v oboru Ekonomie a Management. Již od poloviny září, kdy jsem na danou univerzitu byla přijata, jsem žila v nejistotě, zda jsem si nakonec vybrala správně.

Mým snem bylo studovat v angličtině, což jsem měla v úmyslu na jiných univerzitách v Praze, kam jsem sice byla přijata, ale svou volbu univerzity jsem musela změnit velmi narychlo a na poslední chvíli. Důvod mé změny rozhodnutí byl nedostatek finančních prostředků na studium na mnou vybraných školách. Jak se však nakonec ukázalo, studium v anglickém jazyce bylo možné i na UC, bohužel pouze formou dálkového studia. Já, jelikož osobně preferuji auditivní studium, jsem dala přednost prezenční formě studia. Nevýhodou mého rozhodnutí bylo studium v jazyce českém.

První den, ale i celý první týden byl velmi chaotický. Ještě dva týdny po začátku jsem neměla vůbec vlastní rozvrh a tak bylo velikým dobrodružstvím dostat se na mé hodiny v daný čas a na správné místo. Přínosem tohoto nesystematického pobíhání bylo seznamování se s lidmi, kteří si také lámali hlavu s tím, kam dorazit stejně jako já. Nám všem zmateným rekrutům přišlo vhod to, že se na Unicorn College na adrese V Kapslovně vyučuje pouze ve třech třídách. Úplnou náhodou jsem se trefila na první hodinu Business English. Po absolvování IB v anglickém jazyce jsem zjistila, že jsem ve třídě nejlepší a tím pádem mám 6 kreditů úplně zadarmo. Další předmět, jak jsem se následně přesvědčila, již tak pohodový nebude. První den však profesor vůbec nepřišel a tak se ze zajímavé přednášky stal seznamovací kurz. Tento den mě čekaly ještě další dva předměty a to účetnictví a matematika.

Spíše než zajímavostí, ale takovou specialitou Unicorn College je, že zde studují převážně chlapci, neboť je to škola zaměřená primárně na informační technologie. Dívek se nás v ročníku výjimečně sešlo asi deset. Z vyprávění od starších studentů jsme se dozvěděli, že tolik děvčat v ročníku snad ještě nikdy nebylo. Celkově jsou však spolužáci nejen pracovitými kolegy v týmu, ale také skvělými partnery na různých společenských akcích. Teprve na této univerzitě jsem poznala, že ne všichni „ijťáci“ sedí celý den u počítače, ale že se umí i bavit a jsou společenští. Jednou z prvních akcí, které pořádala škola, byla slavnostní imatrikulace, která se konala v Betlémské kapli na Starém Městě. Slibem, který každý z nás složil, jsme se stali oficiálními studenty UC. Další společenskou akcí bude Christmas Soireé 2012, kterou pořádá sám zřizovatel Unicorn College Vladimír Kovář. Jedná se již o předvánoční tradici, kam jsou zváni jak profesoři a zaměstnanci společnosti Unicorn, tak i všichni studenti.

Celkově se těším na tříletou spolupráci s Unicorn College a doufám, že se vyskytne spousta příležitostí, které budou mou motivaci udržovat a prohlubovat. Jsem otevřena každým novým začátkům, ať už zmateným nebo systematickým a věřím, že moje univerzita je jednou z těch, která mne v tomto přesvědčení povede „per aspera ad astra“.
 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.