Naši absolventi| Matěj Hlaváč| Vakcína proti COVID-19
6. srpna 2020 Matěj Hlaváč

Vakcína proti COVID-19

Svůj poslední blog bych rád věnoval vývoji vakcíny proti onemocnění COVID-19. I když se o prvenství v tomto závodě pokouší nespočet stran, několik týmů už je relativně blízko. Vzhledem k tomu, že tým spadá do stejného výzkumného uskupení jako laboratoř ve které jsem dokončil bakalářku (Future Vaccine Manufacturing Hub), přiznávám jistou zaujatost, ale věřím, že první životaschopná vakcína vzejde z Oxfordského Jenner Institute.

Místní tým vedený profesorkou Sarah Gilbert identifikoval kandidáta na vakcínu už začátkem ledna - jde o modifikované adenoviry, pracovně nazývané ChAdOx (i.e. Chimpanzee Adenovirus Oxford). Poněkud kontraintuitivně, modifikované viry se v posledních letech stávají slibnou platformou pro vývoj a výrobu vakcín. Části genomu odpovědné za replikaci viru jsou odstraněny - modifikovaný virus (i.e. vektor ) se tak nemůže šířit ani způsobit onemocnění a slouží pouze jako „dopravní prostředek“ pro “terapeutický gen”. Terapeutický gen, uměle zasazený do vektoru, kóduje protein specifický pro patogen nebo nemoc, proti které vakcína cílí (např. COVID-19). Po očkování vektor infikuje cílové buňky a produkuje zmíněný protein specifický pro danou nemoc, čímž vyvolá reakci imunitního systému. U příjemce vakcíny tak dochází k vytvoření požadované dlouhodobé ochranné imunity proti vybranému patogenu.

Takto vzniklý vektor z modifikovaného viru může být do jisté míry znovu použit. Zjednodušeně je pouze potřeba upravit, případně vyměnit výše zmíněný terapeutický gen tak, aby odpovídal nemoci na kterou vakcína cílí. Tato univerzalita výrazně ulehčuje vývoj a umožňuje opakované použití stejných výrobních procesů pro vakcíny cílící na různé nemoci, díky čemuž je systém vhodný pro rychlou reakci na nové patogeny a nemoci. Kromě výjimečného know-how a mnohaletých zkušeností těžila skupina okolo profesorky Gilbert při vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19 i z toho, že bezpečnost a účinnost výše uvedených virových vektorů ChAdOx byla již testována ve vakcíně proti MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome). Vzhledem k tomu, že onemocnění je způsobeno koronavirem blízce příbuzným s SARS-CoV-2 (původce onemocnění COVID-19), byl tým schopen rychle přejít do pozdějších stadií klinického testování.

Nesmírný přínos britské vědecké komunity pomohl utvářet globální strategii v boji s pandemií COVID-19. Bohužel, brilantní práce místních vědců byla zastíněna fatální neschopností britské vlády. Oficiální odhady tvrdí, že vláda mohla předejít přibližně polovině úmrtí, kdyby zavedla bezpečnostní opatření o týden dříve. Boris Johnson a jeho kabinet dlouhodobě odmítají naslouchat odborníkům a z velké části tak nesou odpovědnost za katastrofický počet obětí, který je ve Velké Británii v současnosti zdaleka nejvyšší ze všech evropských zemí.

Rád bych zakončil pozitivně - Jenner Institute nedávno podepsal dohodu s farmaceutickou firmou Astra Zeneca. Pokud závěrečné klinické testy které v současné době probíhají dopadnou podle plánu, prvních sto milionů dávek nové vakcíny by mělo být hotových do konce roku 2020.

 

 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.