Naši absolventi| Lukáš Knápek

Lukáš Knápek

* 1994

Střední škola

Mendelova střední škola v Novém Jičíně (2010 – 2014)

Vysoká škola

University of Glasgow, obor Software Engineering, zahájeno 2016

EMAIL

knapek.luk@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Programování, digitální elektronika

Cíle

V současné době úspěšně dokončit mé bakalářské studium a během té doby získat co nejvíce znalostí a praktických zkušeností. Po dokončení studia bych se rád uchytil v Česku jako vývojář. Časem bych chtěl minimalizovat svůj podíl času v korporátním prostředí a zaměřit se spíše na spolupráci na komunitních open source softwarových projektech, které mají potenciál pomáhat lidem.

Zájmy

Programování, technologie, četba, politika, geocaching, turistika

Představení studenta

V době dokončení studia na střední škole v Novém Jičíně jsem měl relativně jednoduchý cíl – najít si zaměstnání a zjistit, nakolik mě praxe v oboru informatiky bude bavit. A během následujících dvou let jsem dospěl k názoru, že mě baví hodně. Ovšem vždy jsem více než k čemukoliv jinému tíhl k programování, které jsem se později rozhodl studovat na vysoké škole. Zde se mé plány ale začaly mírně komplikovat. Zapůsobila zde má láska k anglickému jazyku stejně jako pozitivní zkušenosti z absolvované školní stáže v Irsku. To mělo za následek, že jsem se nakonec rozhodl stát se programátorem v některé z anglicky mluvících zemí.

O půl roku později jsem tedy začal další etapu mého života jako student čtyřletého oboru Software Engineering na University of Glasgow. Akademický rok strávený v zahraničí nebyl v mnoha ohledech jednoduchý, ale začal jsem si rychle užívat intelektuálních výzev učiva, vstřícnosti místních obyvatel a vůbec celého vysokoškolského prostředí. Povedlo se mi úspěšně projít prvním rokem a nyní jsem už ve fázi příprav a natěšení na ty zbývající.

Lukáš Knápek
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.