Naši absolventi| Libor Mysliveček

Libor Mysliveček

* 1993

Střední škola

OPEN GATE - gymnázium a základní škola, absolvováno 2013

Vysoká škola

University of Bristol, UK, studium zahájeno roku 2013

E-mail

1m13712@my.bristol.ac.uk

Nejoblíbenější předměty

Biologie a chemie

Cíle

Mým současným cílem je věnovat se výzkumnému projektu ve druhém ročníku medicíny na University of Bristol a posléze být úspěšně přijat a absolvovat letní výzkumnou stáž Amgens Scholars na Karolinska Institute ve Švédsku, obor Cardiovascular diseases. Po absolvování medicíny bych se rád v průběhu atestace věnoval postgraduálnímu studiu a posléze se věnoval jak klinické medicíně, tak svému výzkumu.

Zájmy

Četba, hudba, vzdělávání se, fitness, florbal, plavání

Představení studenta

Můj zájem o medicínu se prvotně vyvinul díky mé zálibě v přírodních vědách. Již od začátku střední školy mě zajímaly jednotlivé fyziologické procesy probíhající v lidském těle a za každou cenu jsem jim chtěl co nejvíce porozumět. Zároveň byl ale pro mě při zvažování mé budoucí kariéry důležitý aspekt lidského kontaktu, a proto mě nesmírně nadchla možnost pozitivně ovlivňovat život lidí nacházejících se ve zdravotních nesnázích coby lékař.

I z toho důvodů jsem se zúčastnil nejen několika výzkumných projektů a letních škol v průběhu střední školy, ale také dobrovolnického programu na spinální rehabilitační jednotce ve Fakultní nemocnici v Motole, nemocniční stáže ve Vinohradské nemocnici na oddělení intervenční angiologie a v nemocnici Shri Ram v Jodhpuru (Indie) na oddělení všeobecné chirurgie a ortopedie.

Jeden z mnoha důvodů, proč jsem se rozhodl pro studium medicíny ve Velké Británii, a nikoliv v České republice, byl přístup, jaký zastávají tamní lékaři vůči svým pacientům. Na místo paternalistického vztahu mezi lékařem a pacientem preferují vztah založený na vzájemné spolupráci, svobodného výběru pacientů a k pacientům přistupují jako ke svým klientům, beroucí v potaz jejich sociální, psychologické a ekonomické zázemí.

Tímto bych nicméně nerad porovnával zdravotnické systémy, či dokonce jednotlivé lékařské školy, protože sám věřím tomu, že v medicíně tolik nezáleží na tom, na jaké škole nebo v jaké zemi získáte lékařský titul, nýbrž na tom, jak se jako doktor postavíte ke své lékařské praxi a jaký přístup zaujmete právě vůči pacientům.

Mně samotnému záleželo na tom, abych absolvoval takovou lékařskou školu, která mě nejen vybaví potřebnými znalostmi a dovednostmi, ale která bude také klást důraz na výzkum a na holistický přístup v medicíně. S radostí mohu říct, že v University of Bristol jsem našel přesně to, co jsem od studia všeobecného lékařství očekával, a že v mnoha ohledech předčila mé očekávání.

Libor Mysliveček
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.