4. prosince 2014 Jonáš Jelínek

Studia a podnikání

Předtím, než nastíním, jak se prozatím vyvíjí můj třetí rok v St Andrews, se vrátím k létu a aktivitám, ke kterým jsem se během něho dostal.

Ačkoliv jsem strávil poměrně velké množství času přípravou svých letních plánů – chystal jsem se na speciální „entrepreneurial“ program v rozvojové zemi, který pomáhá místním podnikatelům zlepšovat jejich firmy, byl jsem nakonec nucen zůstat doma v Praze. Kvůli kolizi jedné z mých zkoušek a přípravného setkání povinného pro účast v mém programu jsem se musel nakonec svých původních plánů vzdát. Když jsem v květnu přijel do Prahy, neměl jsem tedy žádné ponětí o tom, co budu v létě dělat.

Naštěstí se mi podařilo celkem rychle si zajistit stáž v poradenské firmě, která se zabývá politickými a bezpečnostními analýzami a pro kterou jsem pracoval už od října 2013 jako analytik pro Somaliland a Tanzánii. Stáž pro Frontier Horizons mi umožnila navázat na moji předešlou práci a posunula mě o krok dále především, co se týče mých analytických schopností. Bylo zajímavé sledovat, jak se akademické znalosti Mezinárodních vztahů přetavují v prodejní materiál a uplatňují v reálném životě. Během mé stáže jsem se konkrétně dostal k pravidelnému detailnímu zpravodajství z několika zemí světa, detailním analýzám politického a ekonomického prostředí ve dvou afrických zemích a aktivitám, které přispěly k rozvoji firmy. Velkou výhodou byl úzký kontakt se samotným ředitelem společnosti, který se o své stážisty upřímně zajímal a snažil se je zasvětit do tajů své firmy.

Díky Nadaci The Kellner Family Foundation se mi podařilo získat druhou letní stáž, tentokrát v Sotio, biotechnologické firmě, která se zabývá vývojem léčivých přípravků pro léčbu nádorových onemocnění. V rámci České republiky se jedná o naprosto unikátní projekt, neboť kvůli nesmírně vysokým nárokům na počáteční výši investice a potřebné vědecké knowhow a zkušenosti není vůbec jednoduché takový projekt rozjet. Být součástí takovéto společnosti, i když pouze na pár měsíců, proto byla opravdová čest a člověk měl pocit, že jeho práce má smysl. Vzhledem k mému akademickému zaměření jsem se samozřejmě nemohl podílet na zkoumání a vědecké práci v laboratoři. Stal jsem se součástí oddělení Strategie a rozvoj společnosti jakožto Junior Analyst. Než jsem pro toto oddělení začal pracovat, musel jsem se nejdříve prokousat skrze hodně informací, především co se týče samotného výzkumu Sotia a biotechnologií obecně. I když šlo o opravdu velké množství informací, bylo neskutečně zajímavé objevovat nový obor, ke kterému jsem do té doby neměl žádný vztah. Prvních pár týdnů jsem pracoval pro Finanční oddělení a poté jsem se již věnoval oddělení Strategii, v rámci kterého jsem pracoval na analýze blízkovýchodního trhu s léčivy a biotechnologiemi. I když jsem byl pouhým stážistou, měl jsem k dispozici široké zázemí firmy. Pokud bych měl tuto zkušenost srovnat s mou stáží na MZV, působení v soukromé sféře by v tomto případě jasně zvítězilo.

Po návratu do St Andrews jsem se snažil zužitkovat zkušenosti z léta a pokračoval jsem v rozvoji svého business projektu, který jsem založil v druhém ročníku. Z malého systému pro doručování sushi jsme se rozrostli a provozujeme malý obchod se sushi v centru St Andrews na Market Street. Vzhledem k velké časové náročnosti podnikání a studia jsem pro tento semestr zanechal všech ostatních mimoškolních aktivit.

Po akademické stránce jsem již ve třetím ročníku, tedy „Honours“, studia Mezinárodních vztahů a Arabštiny. Honours na St Andrews značí začátek důležitého období, protože výsledný titul se tvoří právě ze známek ze třetího a čtvrtého ročníku. Zvýšení požadavků na studium je znát, ale nejde o nic nezvladatelného. V rámci arabštiny mám dva moduly – Media Arabic a Short Stories. Zatímco Media se koncentruje na rozvoj jazykových dovedností, Short Stories jsou směřovány spíše k literární stránce jazyka. Co se týče Mezinárodních vztahů, mám pouze jeden modul – Peacekeeping and Humanitarian Interventions, který se zabývá především intervencemi OSN.

To je prozatím vše. Příště se pokusím přinést více akademických poznatků ze třetího ročníku na St Andrews.
 

Všechny články

1. července 2016

O čtyři roky a jeden titul později

Jakkoliv tomu nemůžu uvěřit, bylo to přesně na podzim 2012, kdy...

Více
4. března 2016

Plány po promoci

V dnešním příspěvku nastíním své plány na příští rok a popíšu, jak úspěšný jsem prozatím b...

Více
24. listopadu 2015

Poslední rok v St Andrews

„Než se naděješ, čtyři roky budou pryč.“ Tahle slova mojí mamky z letiště předtím, než jsem...

Více
6. července 2015

Třetí ročník úspěšně za mnou

Další léto a další dávka závěrečných zkoušek znamenají, že další...

Více
28. února 2015

Třetí ročník v St Andrews

Jelikož jsem momentálně velmi zaneprázdněn studiem, poskytnu vám pouze základní náčrt druhé...

Více
8. prosince 2014

Déjà-vu

Má cesta zpět do USA bylo jedno velké déjà-vu. Přestože jsem nikdy předtím v New Yorku nebydlel,...

Více
4. prosince 2014

Studia a podnikání

Předtím, než nastíním, jak se prozatím vyvíjí můj třetí rok v St Andrews, se vrátím k létu...

Více
2. července 2014

Vstup do Honours

Čas letí a já jsem již zdárně ukončil první polovinu čtyřletého studia v St Andrews, kde má...

Více
4. března 2014

Polární záře v St Andrews

Od konce listopadu, kdy jsem napsal svůj poslední příspěvek, se toho u mě příliš mnoho neu...

Více
20. listopadu 2013

Třetí semestr v St. Andrews

V dnešním příspěvku se krátce vrátím ke své letní stáži na Ministerstvu...

Více
24. července 2013

Od ledového Severního moře k tropické Ta...

Vzhledem k tomu, že se momentálně nacházím v Tanzánii a přístup...

Více
5. března 2013

Jaro v St Andrews

Po velmi dlouhých, téměř pětitýdenních prázdninách jsem zpět v St Andrews a k mému překvapení...

Více
19. listopadu 2012

Jen tak dál, St. Andrews!

Jak se říká, čas letí hrozně rychle, když se má člověk dobře. Ani náhodou bych neřekl, že už...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.