Naši absolventi| Jennifer Za Nzambi| Stáž aneb Hunger Games pro ekonomy
4. března 2016 Jennifer Za Nzambi

Stáž aneb Hunger Games pro ekonomy

V druhém ročníku se mluví o stážích více než kdy dříve. Dlouhé chodby knihovny zdobí pestrobarevné letáčky nabízející stáže, možnost dobrovolnictví v zahraničí či rovnou vědecké pozice pro studenty bakalářských oborů. Zdá se, že dobrý titul totiž člověka v kariéře posune pouze do jisté míry. Nezáleží pouze na něm, ale i na jiných aktivitách, které jedince vyzdvihnou oproti jeho vrstevníkům a tím mu i usnadní proces hledání práce či úspěch při hledání navazujícího studia.

Především na fakultě ekonomie se dává důraz na poskytnutí co možná nejvíce informací o pracovních příležitostech během prázdnin a jiných možnostech, jak se naučit více praktických věcí.

Je to v mnohých ohledech podobné závodům. Na startovní čáře stojí většina studentů s hodně podobnými známkami, podobnými koníčky a většinou i cíli. Mezi ekonomy je jednou z nejvyšších met práce pro titány investičních bank jako jsou například Goldman Sachs,  consulting firmy jako je McKinsey & Company či rovnou práce pro firmy jako jsou P&G či PwC. Právě PwC je jednou z nejkýženějších pracovních destinací mnohých studentů ekonomie.


Aby se člověk dostal do těchto vyšších kruhů a získal stáž, která by mu v budoucnosti mohla zajistit zářnější kariéru, nestačí jen mít dobré známky. Spousta studentů se angažuje ve školních spolcích, pořádají akce a tzv. „bake sales“ při kterých prodávají domácí koláčky s cílem vybrat dostatek peněz na určitou akci či spolek. Osobně nemám nic proti bohulibé činnosti či angažování se v zájmových aktivitách. Na druhou stranu ale s překvapením často vidím, že mnozí mí vrstevníci dělají určité činnosti pouze s vidinou perspektivní stáže bez jiné větší motivace. Čím dál více lidí zakládá spolky, které mívají více méně stejnou náplň a na pozice viceprezidentů a členů komise dosazují své známé. Dochází tak do jisté míry o neúspěšný pokus o diverzifikaci, kde se skupiny snaží od sebe navzájem odlišit a tím se sice posunou o něco dál, ale plošně se takto posune velká část studentů a tím je efekt takřka nulový. Linkedin profily se pak často plní nepřeberným počtem organizací a všelijakými, často úsměvnými, pozicemi, který dotyčný zastával ve spolcích, kterých je občas až moc.

Je proto důležité si potenciální stáž opravdu dobře rozmyslet a brát budoucí volby v potaz již při volbě volnočasových koníčků. Takové znalosti z klubu programování či startup simulací se mohou jednou hodit. Po přednáškách vedených na Univerzitě je ale také patrné, že většinou lidem nejvíce pomůže aktivita v oboru, který je opravdu zajímá a nedělají ho jen pro zářez v životopise.

Myslím, že v hledání té správné stáže je potřeba mít hodně psychické odolnosti, protože se může jednat o velmi zdlouhavý proces. Některé firmy vypisují několik kol a několik měsíců dlouhé čekání na psychice nepřidá. Dále je také důležité se prodat. Podle mne Češi obzvlášť nemají ve své povaze se vychvalovat, i když se to třeba od nich čeká. Falešná skromnost by tudíž měla jít stranou a s nadhledem a pokorou by člověk měl být sebevědomý v „prodání“ sebe sama. V neposlední řadě je také podle mne důležité být trochu kreativní ve výběru stáže a nebát se pustit se třeba do neprobádaných vod. Z osobní zkušenosti si myslím, že někdy je ideální stáž ta, která není nijak inzerovaná, ale o kterou si člověk požádá.

 

Všechny články

30. srpna 2018

Pár rad

Nástup na vysokou školu kdekoliv může být dosti náročným procesem a při studiu v zahraničí...

Více
1. března 2018

Malý bucket list

Stejně jako mnoho dalších zahraničních studentů v Edinburghu bohužel jen zřídkakdy vytahuji...

Více
9. listopadu 2017

Poslední podzim

Nový školní rok jsem zahájila netradičně již před oficiálním začátkem, přípravou na tzv. Activities‘...

Více
3. července 2017

Brutalismus, lamy a školní víly

Musím se přiznat, že nejsem ten typ studenta, co se přes hromy...

Více
17. dubna 2017

Studentská konference

Před pár týdny se na naší univerzitě uskutečnila první studenty organizovaná ekonomická konference,...

Více
1. prosince 2016

Zakládám nový spolek

V září jsem nastoupila do třetího ročníku na Univerzitě a netušila jsem, jak se ten bude lišit...

Více
4. března 2016

Stáž aneb Hunger Games pro ekonomy

V druhém ročníku se mluví o stážích více než kdy dříve. Dlouhé...

Více
17. listopadu 2015

Druhé kolo

Druhý semestr prvního roku se překlenul v ten druhý a nyní se spolu s mnoha dalšími studenty...

Více
20. července 2015

Jaro! Je to v suchu..

Duben značí v Edinburghu období změn. Tráva bývá zelenější, zimní šeď narušují narcisy, které...

Více
9. března 2015

Studium v každém věku

Oscar Wilde jednou pravil, že ‚‚vše populární je špatné‘‘ a tak jsem se i já, snad na jeho...

Více
16. listopadu 2014

„Whit's fur ye'll no go past ye“

Předtím než jsem do Skotska dorazila, jsem měla spoustu barevných...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.