Naši absolventi| Ján Michalčák

Ján Michalčák

* 1994

Střední škola

Osmileté gymnázium Open Gate, absolvováno 2014

Vysoká škola

University College London, obor Politics and East European Studies, UK, od roku 2014

E-mail

07michalcak@opengate.cz

Nejoblíbenější předměty

Snad neexistuje předmět, který bych rád neměl. Nejvíc mě ale naplňuje studium jazyků, historie a ekonomie, což se bezpochyby promítlo ve volbě mého univerzitního zaměření.

Cíle

Bakalářské studium politologie v britské metropoli, jednom z politických center Evropy, vnímám jako obrovskou příležitost k rozšíření znalostí a pochopení širších souvislostí, které s politikou souvisejí. Mým cílem je tedy zejména načerpat co nejvíce zkušeností, které mi nabízí jak Londýn, tak University College London, jedna z nejrespektovanějších světových univerzit. V obklopení tamní pestré komunity budu schopen si rozšířit obzory tak, abych byl zodpovědně schopen zvolit zaměření svého pozdějšího magisterského studia, ale zejména nabyté vědomosti přenést do tuzemského veřejného prostoru.

Zájmy

Největší část volného času věnuji sledování aktuálního světového dění, četbě (jak literatury faktu, tak beletrie) a setkávání s přáteli. Výborně si odpočnu při cestování. Zejména mám rád bloumání po ulicích našeho krásného hlavního města.

Představení studenta

Aby mladý člověk ve formativním věku zjistil, jaké jsou jeho životní cíle a čeho chce dosáhnout, musí mít dle mého názoru možnost samostatně se rozvíjet: oceňovat své vlastní úspěchy a poučovat se z chyb. Od narození jsem se od svých vrstevníků odlišoval. Musel jsem bojovat s nepřízní osudu, který mi do cesty postavil nemálo zdravotních překážek. Chápal jsem, že jednou z možností, jak je se ctí překonat, bylo usilovat o elitní vzdělání. Státní gymnázium, které jsem navštěvoval v rodném Stříbře, mi ovšem neumožňovalo dostatečný osobností ani akademický rozvoj.

Naplno rozvíjet jsem se začal až na gymnáziu Open Gate, které jsem absolvoval díky finanční podpoře Nadace The Kellner Family Foundation. Neméně důležité podpory se mi dostalo rovněž od zaměstnanců školy: pomohli mi poznat sebe samého. Pochopil jsem, že limity osobnostního rozvoje je možno posouvat - osudu navzdory, jestliže k tomu nalezneme odvahu a odhodlání. Proto se nyní nebojím opustit českou kotlinu a vydat se za kvalitním vzděláním do zahraničí. Vím, že ještě existuje prostor k mému dalšímu rozvoji, poznávání neznámého. A vím, že po svém návratu chci české společnosti pomoci v jejím vlastním rozvoji, v nalézání a posouvání zdánlivě nepřekonatelných limitů.

Ján Michalčák
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.