Jakub Musil

* 1993

Střední škola

osmileté gymnázium OPEN GATE, absolvováno roku 2013

Vysoká škola

The University of Edinburgh, UK, čtyřletý obor MA, Celtic & Linguistics, od roku 2013

Nejoblíbenější předměty

český jazyk, anglický jazyk, výtvarné umění, biologie

Cíle

Ve svém oboru bych chtěl dosáhnout doktorského titulu a posléze uchytit se na akademické půdě. Láká mne osvětová a vzdělávací činnost v oblasti jazyka a kultury. Zároveň plánuji pokračovat v tvorbě.

Zájmy

Ve volném čase pracuji na vlastních výtvarných a poetických projektech, seznamuji se současnými i klasickými díly umělecké kinematografie (především na Letní filmové škole) a vytvářím svou vlastní řeč. Jsem velkým fanouškem experimentální i mainstreamové britské komediální tvorby.

Představení studenta

Pocházím z Uherského Brodu a svému moravskému původu možná vděčím za svůj zájem o menšinové kultury a jazyky.

Na konci prvního stupně na ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě se mi k mému dosud neodeznělému štěstí podařilo úspěšně projít přijímacím řízením na toho času nové soukromé gymnázium Open Gate, kde jsem díky štědré podpoře Nadace The Kellner Family Foundation mohl osm skvělých let poznávat a rozvíjet své dovednosti. Objevil jsem v sobě vášeň pro výtvarné umění, jemuž se stále aktivně věnuji - především videu. Brzy jsem však seznal, že studium umělecké školy mne neláká, a konečně si uvědomil, že mým opravdovým posláním je jazykozpyt.

Lingvistika obecně byla mému srdci i mozku vždy blízká, ale rozhodnutí studovat ji v rámci dvouoborového studia spolu s keltistikou bylo motivováno touhou poznat tuto pozoruhodnou jazykovou skupinu, v současném evropském prostředí spojenou s touhou po politickém uznání a emancipaci. University of Edinburgh pro mne byla jasnou volbou, neboť v sobě pojí kvalitu britského humanitního vzdělávání, (zasloužený) statut respektované instituce a zeměpisnou polohu, jež je pro studium mého oboru evidentně výhodná a navíc dechberoucí pro svou krásu.

Jakub Musil
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.