Naši absolventi| Eva Strnadová| Ví se o nás (a o vás)
1. března 2019 Eva Strnadová

Ví se o nás (a o vás)

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí se většina z nás nevyhne otázkám na naši národnost. Reakce mohou být rozděleny do následujících kategorií dle věku a znalostí osoby, se kterou hovoříte. Je vhodné mít připravený krátký úvod do historie rozdělení Československa pro všechny, kteří si myslí, že jsem si spletla název svojí země. Následuje početná skupina zahrnující i lidi narozené po pádu železné opony, která vidí Českou republiku jako součást Ruska. Pro tuto skupinu boříme mýty týkající se písma, jazyku a lokalizace hranic. Ano, v České republice nepíšeme azbukou, nemluvíme rusky a republika nesousedí s Ruskem.

V současné době pracuji jako stážistka v Českém centru v Paříži, které se v rámci kulturní diplomacie úspěšně podílí na boření těchto a jiných milných představ o České republice. Stáží v Českých centrech je několik, stejně tak jako je vícero lokací, kde můžete působit. Já jsem si vybrala administrativní stáž v pařížském Českém centru. Denní práce se skládá z kancelářské administrativy, přijetí návštěvníků na recepci a pomoc s organizací večerních akcí. Stáž nabízí unikátní možnost práce v dynamickém česko-francouzkém týmu a setkání se s předními nejen českými umělci, kteří v Českém centru vystupují. Tato práce v kulturním odvětví doplňuje diplomatickou práci Velvyslanectví České republiky a pobočky Czech Tourism. Tyto tři instituce nabízejí stáže, v rámci nichž můžete poznat mnohé o tváři České republiky v zahraničí a aktivně se podílet na jejím vytváření.

Česká kultura však není reprezentována jen českými institucemi. Pařížské publikum dle mého názoru je více zaujato českou tvorbou než publikum londýnské. Svědčí o tom v poslední době například výstava děl Alfonse Muchy v Musée du Luxembourg a představení Rusalka v Opéra de Bastille. Pokud diváci již znají kultovní postavy českého umění, naleznou i výstavy současných umělců jako je Anna Huláčová a prezentace jejích děl v Palais de Tokyo. Nové zpracování a nový pohled na dílo nabízí jeho francouzskou adaptaci.

Aktivní prezentace České republiky nemusí být nutně spjata s prací v českých zahraničních institucích. Stáž však zůstává důžitým nástrojem pro šíření povědomí o vás a tím pádem i o vaší domovině. Například stáž v berlínské insituci ERIAC (the European Roma Institute for Art and Culture) nabízí možnost změny vnímání českého postoje majoritní společnosti k této menšině. Ve volném čase se také můžeme věnovat dobrovolnictví, které nabízí například České centrum v Londýně či pařížské Centre LGBT.

Naštěstí je spousta lidí, kteří se zajímají a propagují Českou republiku. Pokud třída třiceti studentů dějepisu na univerzitě Sorbonne velmi tápe při otázce, co byla Mnichovská dohoda, máme před sebou ještě hodně práce. Nezájem o kulturu všech členů Evropské unie přináší současné neporozumnění si a opakování minulých křivd.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.