Naši absolventi| Eva Strnadová| Oxford Street vs. Hauptstraße
30. června 2019 Eva Strnadová

Oxford Street vs. Hauptstraße

V rámci mého bakalářského studia zaměřeného na francouzský a německý jazyk na Uni-versity College London (UCL) trávím povinně jeden rok v zahraničí. Během mého vysokoškolského studia jsem žila dva roky v Londýně a pět měsíců v Paříži, Lettre Sorbonne Univeristé. Mé další zastavení pro letní semestr je Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Může studentský život v tomto německém městě obstát ve srovnání s životem v zmíněných hlavních městech?

Přednášky a semináře jsou založené na kombinaci anglosaského akademického modelu a modelu aplikovaném v kontinentální Evropě. Styl výuky je založen na diskuzi v malých skupinách. Studenti obvykle tráví více času aktivní diskuzí pod vedením profesora během učební hodiny než je tomu na UCL, kde je výuka více založena na samostudiu. Na druhou stranu testové otázky nepro-věřují jen použití získaných schopností a znalostí, ale jsou také zaměřeny na teorii. Tyto teoretické otázky kontrastují se zkouškami na UCL, kde jsou studenti méně tázáni, jaká látka byla probrána. Je požadováno vice kritické myšlení a aplikace teorie jejich vlastního myšlení. Přestože byla uni-verzita v Heidelbergu založena před 633 lety, vlastní nejmodernější vybavení. Ve srovnání s UCL a Sorbonne vychází heidelberská hlavní knihovna jako jasný favorit. Prostorné místnosti jsou vybaveny psacími stoly pro každého, křesly pro uvolněnou četbu a klimatizací. Co více si student může přát? 

Career Service, oddělení napomáhající zaměstnatelnosti studentů, nabízí nespočet seminářů pro osobní rozvoj. Rozmanitá nabídka se skládá z klasických témat jako je self-marketing (pro-sazení se a přesvědčení ostatních o svých kvalitách), volba navazujícího studia či akademické psaní. Další kurzy jsou zaměřeny na inovativní témata, která jsou nedocenitelná na dnešním stále se měnícím trhu práce. Interkulturní kompetence a diversity management, designové myšlení a zakládání Startupu jsou přenosné dovednosti požadované mnoha společnostmi. Tyto semináře ve-dou jak akademičtí pracovníci tak i odborníci, kteří v této oblasti pracují. Workshop Interkulturní kompetence a diversity management vedla Nina Frauenfeld, manažerka rozvoje podnikání a zak-ladatelka společnosti působící v této oblasti. 

Jak může Heidelberg uspokojit potřeby zábavy a aktivit ve volném čase 30 900 studentů? Na jedné straně univerzita pořádá pro širokou veřejnost různé přednášky mimo akademické osno-vy. Tématy jsou obnovitelná energie, apokalypsa nebo jazyk a pohlaví. Studenti se mohou zúčastnit sportovních kurzů, z nichž je mnoho zdarma. Na druhou stranu je Studierendenwerk Heidelberg odpovědí na otázku hledání zábavy. Tento poskytovatel ubytování a stravování pro studenty nabízí pravidelné možnosti setkání se s novými lidmi a trávení času smysluplným a nízkorozpočtovým způsobem. Můžete tančit tango, salsu nebo swing, cvičit jógu, naučit se plést nebo psát poezii. Kromě toho pravidelně promítají filmy za vstupné 1 €. Pro zahraniční studenty jsou zajímavé zejména language kavárny. Účastníci jsou rozděleni do tabulky podle jazyka, který chtějí praktiko-vat.

Srovnání mezi Londýnem a Heidelbergem se jednoznačně nedá omezit na pouhé nákupní možnosti na Oxford Street a Hauptstraße. Je to však mnohoříkající příklad, jak v Heidelbergu nabídnout studentům srovnatelné možnosti v menším měřítku než v Londýně. 

Autorka se omlouvá všem česky mluvícím čtenářům, kteří nemluví anglickým a německým jazykem. Odkazy použité v článku bohužel nejsou v českém jazyce dostupné. 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.