Naši absolventi| Eva Strnadová| Ne tak cizí cizí jazyky
27. června 2018 Eva Strnadová

Ne tak cizí cizí jazyky

Jak snadné či obtížné je naučit se cizí jazyk v multikulturním Londýně, kde se ve školách mluví více než 300 jazyky? Studenti University College London mají nespočet možností si osvojit nový cizí jazyk či se v něm zdokonalit.

Po příjezdu do Velké Británie je důležité upevnit si anglický jazyk nejen za účelem psaní a konverzace na akademické úrovni, ale i pro každodenní kontakt s rodilými mluvčími a jako lingue franca v mezinárodním prostředí. Studentům je k dispozici kurz organizovaný The Writing Lab, který je doplněný aplikací Englicious, díky níž se uživatelé zdokonalí v anglické gramatice. V přehledně rozdělených sekcích například naleznete vysvětlení postavení příslovce ve větě, které je doplněné krátkým cvičením. Aplikace pracuje s odbornou lingvistickou terminologií, která se uživateli může zdát složitá, ale pochopení větné skladby napomáhá správnému slovosledu či interpunkci. Řečnické schopnosti je možné zdokonalit v rámci konverzací organizovaných Writing and Language Support. Nad šálkem kávy se týdně schází studenti v neformálním prostředí univerzitní kavárny, kteří pod vedením doktorandského studenta diskutují o aktualitách.

Pokud studenty lákají cizí jazyky, University College London nabízí placené kurzy se slevou pro studenty, absolventy a zaměstnance univerzity. Dále nabízí škálu jazyků od arabštiny, islandštiny až po sanskrit. On-line databáze Clie poté zprostředkovává přístup k filmům, dokumentům, učebnicím a slovníkům v rozličných jazycích. Levnější verzí je zakoupení členství v studentském spolku, který spojuje rodilé mluvčí dané země a studenty, kteří se zajímají o její kulturu a jazyk. Italský spolek je vyhlášený pro své kurzy vaření, frankofonní spolek nabízí  ochutnávky vína. Možno je i studovat český jazyk v Českém a slovenském spolku. Tento akademický rok jsem se účastnila lekcí pod vedením rodilých mluvčí  organizovaných německým spolkem. Mimo lekcí máte možnost oslavit Oktoberfest, podívat se na vybraný německý film, pravidelně se scházet v německé kavárně, navštívit ambasádu či kontaktovat pozvané německé zaměstnavatele. Dále se také můžete účastnit programu Tandem, díky kterému se dva rodilí mluvčí navzájem učí své rodilé jazyky. Pro Čechy je však problematické sehnat zájemce o český jazyk.

Mimo školní prostředí existují i kulturní možnosti výuky cizích jazyků. Dle své osobní zkušenosti mohu doporučit Francouzský institut, jež mimo kulturní akce a promítání filmů nabízí pravidelná setkání na literární a filozofická témata. Za symbolickou cenu se stanete členy literární diskusní skupiny v angličtině, ale i v jednoduché francouzštině. V Café Philo se pravidelně schází každou sobotu, díky kde můžete prodiskutovat filozofické problémy v angličtině či ve francouzštině. Goethe institut nabízí dva bezplatné knižní kluby, které se scházejí jednou v měsíci. První klub se zaměřuje na klasická díla k dostání v anglickém překladu. Druhý vyžaduje vyšší znalost německého jazyka, jelikož se jedná o současné knihy bez anglického překladu. Účastníci si mohou knihy buď zakoupit, nebo půjčit v knihovně institutu. Londýn, zvláště univerzitní prostředí, je ideální pro zdokonalení cizích jazyků, či naučení se nového jazyka. Kdy jindy než dnes je čas se naučit italsky s rodilými mluvčími, třeba při pečení pizzy s vašimi vrstevníky za členský poplatek £5?

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.