15. října 2018 Eva Strnadová

Mise: Petr Veliký

Hlavní výhodou studia, práce či pouhého strávení času v zahraničí je zvýšení vašeho pov-ědomí o České republice. Tento článek představuje tři organizace mající obohacující potenciál pro naši zemi, jež jsem objevila během svých cest.

Chatham House
Toto léto jsem absolvovala stáž v nevládní organizaci zaměřené na kulturní diplomacii. Mnoho mých kolegů pokládalo Chatham House za vedoucí instituci v tomto poli. Královský institut mezinárodních vztahů, často nazývaný též Chatham House po budově, ve které se nachází, je nezisková nevládní organizace s tradicí trvající 98 let. Chatham House nenabízí pouze aktivity orgranizované v Londýně, nýbrž se můžete přihlásit k odběru novinek a dostávat nejnovějšī články, či se stát jeho členem. Osob-ně doporučuji přihlásit se do programu „Chatham House Observers scheme”, které umožňuje on-line přístup k pravidelným webinářům, obsáhlému výstupu ze zde organizovaných akcí a náhledům od vedení institutu do jejich hlavních témat výzkumu dvakrát do měsíce.

Gay’s the World
Festival kultury každoročně pořádaný University College London se tento rok zabýval tématem LGBT komunity. Zúčastnila jsem se diskuze o literatuře pro mladistvé na toto téma organizované v knihkupectví nedaleko mé vysoké školy. Gay’s the World je jediné knihkupectví ve Velké Británii specializující se na homosexuální tématiku. Šíře programu po zavírací době, například lesbická diskuzní skupina scházející se více než třicet let, skupina pro gaye tmavé barvy pleti či pro gaye s těle-sným postižením dokresluje rozmanitost této komunity a jejich potřebu najít místo pro setkání a sdílení svých zkušeností.

Centre Pompidou
Knihovna Centre Pompidou nabízí rozličný kulturní program a je perfektním místem pro studenty francouzského jazyka, jelikož snoubí aktivní a pasivní styl výuky. Kromě diskuzí o hledání práce, kultuře a současném dění ve Francii získáte přístup k novinám, filmům a knihám. Mimoto organizují pravidelné páteční jazykové kurzy pro studenty francouzského jazyka vedené knihovníky.  Zúčastnila jsem se projekce filmu s následnou debatou a konverzační hodiny, během níž jsme zavítali do muzea Centre Pompidou a diskutovali na téma Matissových obrazů. Každý první pátek v měsíci se též koná ateliér psaní. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že přátelská atmosféra vytvořená knihovníky vybízí ke kontaktu s lidmi z celého světa. Knihovníci dbají na to, aby měl každý možnost mluvit, vysvětlují novou slovní zásobu a zasazují téma diskuze do francouzského kontextu.

I když pozorování vede k porovnávání, cílem nicméně není vyvodit generalizující závěry o České republice. Možná si uvědomíte jak jsme štastní, že jsme se narodili v naší zemi. Na druhé straně kritické pozorování a následné zavedení nápadů ze zahraničí může zlepšit naši vlast. Časy cest v utaj-ení do západní Evropy podobné misím Petra Velikého jsou již pryč. Kritické pozorování však a zavedení hodnotných myšlenek do českého prostředí jsou rozhodujícím přínosem každého cestovatele a aktivního občana.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.