Naši absolventi| Eliška Zlámalová| AAAS konference v Kalifornii
1. března 2015 Eliška Zlámalová

AAAS konference v Kalifornii

V tomto příspěvku na můj blog bych ráda napsala o úžasné a velmi motivující zkušenosti, kterou pro mě byla účast na 2015 American Association for the Advancement of Science (AAAS) Annual Meeting.

Konference se konala 12. – 16. února 2015 v San Jose v Kalifornii, v USA. Během setkání jsem pracovala jako tak zvaný „session aide“ a pomáhala s organizací tiskových konferencí a nejrůznějších přednášek a prezentací. Navíc jsem odprezentovala svůj vlastní výzkum, na kterém jsem pracovala minulý rok v laboratoři Dr. Justina Goodriche na University of Edinburgh.

AAAS je mezinárodní nezisková organizace, která má za cíl umožnit vědě, aby byla prospěšná širší veřejnosti. Mimo jiné také publikuje některé z nejprestižnějších vědeckých časopisů, jako je například Science. Navíc každoročně pořádá vědeckou konferenci v jiném městě Spojených států amerických. Když jsem se o této konferenci dozvěděla, bylo mi jasné, že jde o výjimečnou příležitost, která by opravdu rozšířila mé obzory. Proto jsem se snažila, jak jsem mohla, abych se jí zúčastnila. Nejdříve jsem byla přijata jako účastník na studentskou přehlídku vědeckých plakátů (Student Poster Session) v kategorii Buněčná a molekulární biologie. Potom se mi podařilo získat cestovní grant od James Rennie Bequest a další finanční výpomoc od Interconnect Inspire Student Grants, což mi umožnilo pokrýt mé náklady spojené s cestou a pobytem v USA. Nakonec jsem byla přijata jako pomocník při organizaci konference a za svou práci jsem výměnou dostala prominutí registračního poplatku.

Projekt, který jsem na konferenci prezentovala, byl dokončen během minulého akademického roku na University of Edinburgh. Pracovala jsem pod dohledem Dr. Justina Goodriche, jehož laboratoř se zabývá genetikou a epigenetikou vývoje rostlin. Cílem projektu bylo odhalit roli transkripčního faktoru DOF6 v programované buněčné smrti endospermu modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Ke splnění tohoto úkolu byla využita microRNA technologie, která spočívá v nadesignovaní specifické microRNA, která je vpravena do rostliny a posléze dokáže umlčet gen dle výběru, v mém případě DOF6. Následně bylo zkoumáno, jak se změní povaha endospermu v nepřítomnosti DOF6. Dále bylo otestováno, zda exprese transgenu DOF6 dokáže opravit defektní endosperm v mutantních rostlinách. Výsledky tohoto výzkumu jsou velmi důležitým prvním krokem k porozumění funkce DOF6 v Arabidopsis. Navíc identifikace genů hrajících roli v endospermu bude mít v budoucnu mnoho praktických využití, jelikož značnou část potravní pyramidy člověka tvoří právě endosperm cereálií.

Čas strávený na konferenci byl jedním slovem skvělý a jsem velmi vděčná, že jsem mohla využít této možnosti, protože příležitosti, jako je účast na AAAS Annual Meeting, se na bakalářském studiu naskytnou jen velmi výjimečně. Přednášky a workshopy, na kterých jsem byla, mi pomohly získat nové znalosti a inovativní přístup k mnohým tématům. Také jsem vylepšila své organizační schopnosti díky práci jako session aide, kterou jsem si navíc velmi užila. V neposlední řadě konference jako je AAAS Meeting jsou úžasnou příležitostí k seznámení se se současnými či budoucími specialisty v nejrůznějších oborech. Ti na konferenci přichází z celého světa. Tato skutečnost se stává stále důležitější ve více globalizovaném a propojeném světě, ve kterém se nutně propojuje i vědecká společnost. Pravděpodobně nejvýznamnějším přínosem byl pro mě ovšem fakt, že jsem mohla prezentovat a sdílet výsledky svého výzkumu, což jak věřím, nebylo pouze prospěšné pro mě, ale také pro širší komunitu.

Na závěr bych jen ráda zopakovala, že AAAS konference byla úžasným zážitkem i zkušeností, která mi jistě pomohla stát se o něco lepším vědcem. Byla to velká odměna a ocenění za práci, kterou jsem vykonala, a ještě větší motivace do budoucna.

Já během prezentací před mým plakátem na téma The role of DOF6 in programmed cell death in the Arabidopsis endosperm
 

Všechny články

12. července 2016

Ukončení studia na University of Edinbur...

Je jen těžko uvěřitelné, že je to již čtyři roky a já už nejsem...

Více
4. března 2016

Není angličtina jako angličtina - část druhá:...

Jak jsem slíbila, tentokrát budu na svém blogu pokračovat v příspěvku...

Více
16. listopadu 2015

Není angličtina jako angličtina - část první:...

Těžko se mi samotné věří, že je to už čtvrtý rok, co žiju převážně...

Více
3. července 2015

Konec mé univerzitní výměny v Austrálii

Má roční výměna v Austrálii se pomalu blíží ke svému konci. Připadá...

Více
1. března 2015

AAAS konference v Kalifornii

V tomto příspěvku na můj blog bych ráda napsala o úžasné a velmi...

Více
28. listopadu 2014

Můj první semestr na výměně v Austrálii

Právě skončil můj první semestr na univerzitní výměně v Adelaide...

Více
30. června 2014

Na půl cesty mým bakalářským vzděláním

Polovina mých bakalářských studií je za mnou! Ani jsem si to...

Více
28. února 2014

Mé oblíbené budovy patřící k University of...

Teviot Row House. Teviot je nejstarší budova na světě, která...

Více
14. listopadu 2013

Akademické societies na University of Ed...

Po prázdninách, které jsem strávila prací v lékárně, cestováním...

Více
2. července 2013

První rok je úspěšně za mnou

Je to skvělý pocit mít konečně prázdniny a odpočinout si po obtížném...

Více
8. března 2013

Druhý semestr mého prvního roku na University...

První semestr uběhl mnohem rychleji, než kdokoli čekal. Z ničeho...

Více
26. listopadu 2012

Začátek mého života v Edinburghu a studia...

Po úžasném létě, které následovalo po složení maturitní zkoušky,...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.