6. března 2018 Dominika Trčková

Vstříc fonetice

Letní semestr mého druhého ročníku je v plném proudu. Člověk by si řekl, že jsem teprve v polovině a do ukončení studia mi tedy zbývá ještě spousta času – opak se ale zdá být pravdou. Byť počtem mám stále velké množství předmětů, víc a víc z nich se již postupně zaměřuje na jednu problematiku, v rámci které bych anglistiku ráda dodělala a snad v ní pokračovala i po českých státnicích.

Obor anglistika amerikanistika je výborně sestaven tak, že má každý z nás možnost zjistit, jakým směrem se v rámci anglické filologie chce vydat – zdali to bude lingvistika, literatura, či srovnávací studia. Určitá záliba se většinou projeví během pár měsíců a ani já nejsem výjimkou. Mým pomyslným vítězem se překvapivě stala lingvistika, a to se zaměřením na fonetiku a jejich praktické vyložení každodenního jazyka. Jakožto bývalá studentka práv bych se nad tímto svým pragmatickým výhledem neměla vlastně podivovat; teoretická lingvistika mi jednoduše nenabízí možnost se činit tak prakticky, jako ta aplikovaná.

Tohle všechno jsem si naštěstí uvědomila již před začátkem druhého ročníku a podle toho jsem si sestavila rozvrh. Mimo předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, jakým byla třeba latina, jsem si po konzultaci s vedoucím Fonetického ústavu FFUK zvolila také kurzy, které jsou v nabídce v rámci oboru fonetika. Zkusila jsem tedy štěstí (a snad i své vlastní dovednosti) v česky vyučovaných předmětech obecné fonetiky jakými byly akustika řeči, fyziologická fonetika a metody fonetického výzkumu. V současném letním semestru pokračuji s akustikou, ke které jsem si přidala srovnávací fonetiku, základy prozodie a pragmatické aspekty řeči. Tento poslední předmět je vyučován v angličtině. I přes to ale nesmím opomenout fakt, že mne nadále baví i mé literární předměty, z nichž jsem si oblíbila především moderní americké drama.

Obzvláště pyšná jsem ovšem na to, že jsem si již zajistila nejen vedoucího, ale i téma své bakalářské práce. Zřejmě vás nepřekvapí, že se bude týkat anglické fonetiky, a to z velice praktického úhlu pohledu. Konkrétní téma zní následovně: „Comparing the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker’s accentedness and comprehensibility,“ („Porovnání vlivu segmentálních a prozodických manipulací na sílu cizineckého přízvuku a pocit srozumitelnosti.“) Výraz „accentedness“ je opravdu skutečné slovo – těm, kteří by o něm rádi zjistili více, doporučuji publikaci Pronunciation Fundamentals od doktorek Derwing a Munro.
 

Všechny blogy

19. července 2019

Sbohem, a díky za ryby

„Svoboda!“ jakoby projelo celým mým bytím poté, co mi komise oznámila, že jsem úspěšně složila...

Více
2. března 2019

Téměř v cíli

Se slovem „téměř“ možná svlékám gaťata ještě před brodem, ale člověk těžko odolává té lákavé...

Více
18. listopadu 2018

Stručně a jasně

Můj předchozí příspěvek tomu snad musel chtít: je to se mnou od knihy ke knize. Na konci září...

Více
27. července 2018

Co s létem?

Léto je v plném proudu, a proto si jako snad každý student kladu otázku, jak naložit se svým...

Více
6. března 2018

Vstříc fonetice

Letní semestr mého druhého ročníku je v plném proudu. Člověk by si řekl, že jsem teprve v polovině...

Více
16. listopadu 2017

O letišti a Freddiem

Polovina zimního semestru utekla jako voda a výlohy obchodů se touhle dobou již plní dekoracemi,...

Více
11. září 2017

Od Atén po Al-Qaedu

Zatímco valná většina mých přátel a spolužáků konec zkouškového a potažmo akademického roku...

Více
2. března 2017

Jablka a hrušky

Čas ubíhá, a já se tedy nacházím již v druhé polovině svého druhého prvního ročníku. Je tomu...

Více
15. listopadu 2016

Změna je život. Doslova.

Změna. ZMĚNA. změna. Z m ě n a.

Více
7. března 2016

Mind the gap!

Zahrajme si hru. Co vás napadne při přečtení slova Londýn? Nechte mě hádat – Big Ben? Královna...

Více
9. listopadu 2015

Právní lavina

První polovina Michaelmas Term, tedy prvního semestru akademického roku, je za mnou a je tedy...

Více
Zpět na hlavní stránku