Naši absolventi| Dominika Trčková

Dominika Trčková

* 1995

Střední škola

gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
OPEN GATE - gymnázium a základní škola

Vysoká škola

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ČR, od roku 2016; tříletý obor Anglistika - amerikanistika

Email:

dominikatrckova@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

anglický a český jazyk, dějepis

Cíle

Vzhledem k nedávným a zcela nečekaným zvratům v mém osobním i studijním životě jsem se rozhodla na dlouhodobé cíle nemyslet. Namísto toho se snažím vytyčit si cíle krátkodobé a jednoduché. Naučit se odpočívat a brát studium s nadhledem. Poznat své vlastní limity a nesnažit se je za každou cenu překonat. Myslet na své zdraví. A v neposlední řadě si své bakalářské studium užít.

Zájmy

Miluji literaturu. Mimoto se věnuji zpěvu, procházkám, toulání se po městech a zemích ještě nepoznaných a svým domácím mazlíčkům.

Představení studenta

Narodila jsem se v Prostějově, malém městě na Moravě. Zde jsem navštěvovala jak základní školu, tak i gymnázium a mnoho let jsem závodila za Taneční školu Hubený. Díky laskavému přispění Nadace The Kellner Family Foundation, tehdy ještě Nadace Educa, jsem ovšem v tercii nastoupila na bilingvální gymnázium Open Gate. Zde jsem konečně objevila cestu k naplnění svého potenciálu. Během svých let na Open Gate jsem se toho naučila spoustu nejen po akademické stránce, ale také jsem se věnovala dobrovolnické činnosti, účastnila jsem se Pražského studentského summitu a pomáhala jsem organizovat akce podobného druhu.

V humanitních oborech jsem se odjakživa cítila jako ryba ve vodě, a tudíž není divu, že jsem se zejména v posledních letech na gymnáziu našla v předmětech jako je anglická literatura a historie. Přestože by mě studium těchto oborů bavilo i na vysokoškolské úrovni, nejprve jsem dala přednost praktičtějšímu právu; studium na prestižní London School of Economics and Political Science jsem ovšem v lednu 2016 musela přerušit kvůli zdravotním komplikacím. Vzhledem ke stále trvajícím problémům jsem se rozhodla studium práv na LSE zcela ukončit. Na podzim tedy nastoupím na Karlovu univerzitu ke studiu anglistiky-amerikanistiky, oboru, který se ve své podstatě skládá z předmětů, jež na střední škole patřily k mým nejoblíbenějším. Následující tři roky tedy plánuji strávit primárně odpočinkem; studium jsem ale odhodlaná tentokrát zdravotně přestát a úspěšně dokončit. Kam mě má cesta povede dál, je ovšem stále ve hvězdách.

Dominika Trčková
Zpět na hlavní stránku