Naši absolventi| Daniel Demovič| Období zkouškové a pozkouškové
26. června 2017 Daniel Demovič

Období zkouškové a pozkouškové

První školní rok na univerzitě v Cambridge je oficiálně u konce. Poslední a z pohledu studenta klíčový jarní trimestr utekl nejrychleji, ale rozhodně stojí za ohlédnutí.

Během velikonočních prázdnin před jeho začátkem jsme dostali zadaný projekt nazvaný „Product Design“. Každoročním cílem pro studenty prvního ročníku je během tohoto období vytvořit návrh technického zařízení, které by zjednodušilo určitou sféru lidské činnosti, která se jako téma každý rok obměňuje. V tomto roce byly studentské „vynálezy“ směřovány do oblasti dopravy. Velká část studentských nápadů se pohybovala kolem vlaků, které jsou v Británií ve srovnání s kontinentální Evropou na nízké úrovni, mnoho návrhů se také věnovalo spíše čekacím prostorám na dopravní prostředek nežli dopravním prostředkům samotným. V tomto kontextu se jevil jako poměrně originální můj návrh na odmrazování letadel bez nutnosti užívání speciálních vozů s odmrazovací kapalinou a souvisejícího omezení v pohybu letadel po plochách letišť. Návrhy se prezentovaly v přibližně třicetičlenných skupinách před komisí sestávající z člena profesorského sboru a zástupce/zástupců z průmyslu. Mohli jsme se tak inspirovat spoustou zajímavých nápadů od ostatních studentů, a také jsme si prošli alespoň základním procesem vývoje technického produktu od fyzikálních principů až k propagaci.  

Třetí trimestr se na Cambridge v mnohém liší od prvních dvou. Hlavním důvodem je příprava na zkoušky, které se zde konají pouze jednou během roku, a to v posledním týdnu tohoto trimestru. Zahrnují tak učivo z celého ročníku, a proto je studentům dán větší prostor na opakování a také procházejí větším množstvím supervizí, během nichž se prohlubují již nabyté znalosti z přednášek a také probírají zajímavé příklady podobné těm, které by mohly přijít během zkoušek. Naopak zastoupení laboratorních cvičení během tohoto trimestru zažívá postupný strmý pokles. Dva týdny před zkouškami také končí přednášky, a tak závěrečná příprava probíhá pouze formou samostudia a supervizí.

Zkoušky v prvním roce programu Engineering jsou čtyři, a sice ze čtyř hlavních předmětů, kolem kterých se veškeré studium tohoto ročníku točí: Mechaniky, Statiky + Materiálů, Elektrotechniky a Matematických metod (zahrnujících i informatiku). Každá z nich probíhá formou tříhodinového písemného testu. Vzhledem k jejich rozsahu je čas velmi důležitým faktorem, protože je téměř nemožné stihnout bez výjimky všechny části všech příkladů. Proto je supervizory doporučováno vést samostudium spíše formou testů nanečisto nežli opakováním poznámek (opakování poznámek je důležité provádět průběžně během celého roku), jelikož právě tzv. „exam skills“ se mohou ukázat jako rozhodující pro konečný výsledek. Důležitá také není absolutní úspěšnost v testech, ale spíše v porovnání s ostatními, jelikož známky se udělují podle umístění v rámci ročníku. Taková „soutěž“ sice může působit trochu krutě, ale pokud mám hovořit sám za sebe, dodá ještě více motivace.

Odměny za absolvování učícího maratonu a písemek se liší podle toho, zda je člověk veslař. Zatímco neveslující část studentstva po skončení všech zkoušek slaví v městských hospodách, my veslaři musíme rychle přepnout na závodní režim, jelikož hned první den po zkouškách začínají tzv. May Bumps, největší veslařská událost v rámci Cambridge během školního roku. V tomto závodě nesoutěží lodě bok po boku, ale začínají v hadu za sebou s rozestupem 1,5 délky lodě. Cílem je narazit do lodi před nimi, čímž se další startovní den jejich pozice vymění. Není tak nouze o dramatické srážky a nečekané vývoje. Jedná se o kontinuální závod, který probíhá už od 30. let 19. století, v němž lodě soutěží za svou kolej, přičemž navazují na umístění svých předchůdců z minulého roku. Naší lodi se letos podařilo poskočit o pět míst dopředu, tedy jsme si kromě skvělé atmosféry a spousty adrenalinu mohli užít i dobrého pocitu.

Tento rok přinesl mnoho zážitků a nesmírně zajímavých nabytých znalostí, a po letní pauze se budu velmi těšit na to, co přinese rok příští.

 

Všechny články

14. července 2020

Závěr studia v náročné době koronavirové...

V těchto dnech jsem, dle původních plánů, měl promovat na nádvoří...

Více
29. listopadu 2019

Návštěva Černobylu

Závěrečný rok mého studia oboru Engineering v Cambridge je již v plném proudu. Začal jsem se...

Více
16. června 2019

Všehochuť na závěr akademického roku

Závěrečný trimestr mého třetího ročníku na University of Cambridge...

Více
17. ledna 2019

Volitelné předměty

Ve 3. ročníku již na oboru Engineering nejsou předměty (moduly) společné, studenti si je vybírají...

Více
15. listopadu 2018

Stáž

Přechod z druhého do třetího ročníku byl pro mě velmi plynulý, léto jsem si tento rok téměř...

Více
15. června 2018

Odlišnosti studia techniky na Cambridge v...

Rozhodl jsem se, že v tomto článku spíše než zážitky (jichž je...

Více
18. února 2018

Integrated Design Project – největší zážitek...

Na konci předchozího článku jsem se krátce zmínil o projektu...

Více
8. listopadu 2017

(Staro) Nový začátek

Na britské poměry velice slunečný říjen zahájil můj druhý rok na Univerzitě v Cambridge. Jednou...

Více
26. června 2017

Období zkouškové a pozkouškové

První školní rok na univerzitě v Cambridge je oficiálně u konce....

Více
28. února 2017

Rozmanitost inženýrství v Cambridge

Když jsem v minulém článku zmínil úvodní projekt stavby robotických...

Více
24. října 2016

První týdny aneb vysoká škola (nejen) time...

Čtečky biometrických pasů na letišti Stansted potřebovaly přibližně...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.