Naši absolventi| Daniel Demovič

Daniel Demovič

* 1997

Střední škola

osmileté Gymnázium Jana Keplera (2008-2016)

Vysoká škola

University of Cambridge, obor Engineering, od roku 2016

E-mail

dan.demovic@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Matematika, fyzika, chemie, geografie, tělocvik

Cíle

Připravit si díky poctivému studiu pozici k tomu, abych mohl svou životní dráhu řídit srdcem a nikoliv na základě jiných faktorů.

Zájmy

letectví a automobilismus, cyklistika, turistika, kytara, gastronomie

Představení studenta

Pocházím ze Slovenska, ještě před započetím základní školy jsem však i s rodinou přesídlil do Prahy. Odjakživa jsem měl rád matematiku, ale zálibu v jejím praktickém využití jsem našel až během osmi let strávených na Gymnáziu Jana Keplera. I díky entuziazmu gymnaziálních kantorů jsem se aplikované matematice a fyzice začal věnovat nad rámec středoškolského studia. Absolvoval jsem například předmět Calculus v programu CTY online organizovaném Johns Hopkins University v USA, který jsem zakončil mezinárodně uznávanou AP zkouškou.

Protože mám soutěživého ducha, pravidelně jsem se účastnil fyzikálních olympiád. Během sexty se mi podařilo vycestovat na tříměsíční studijní pobyt na Winchester College ve Velké Británii, a tato výjimečná zkušenost významně ovlivnila můj výběr vysoké školy. I díky vzoru studentů starších ročníků mého gymnázia (mnozí z nich rovněž absolvovali pobyt na Winchester College), kteří byli přijati na univerzity v Cambridge a Oxfordu, jsem si stanovil vysoký cíl a podal si přihlášku na vysněný obor Engineering na University of Cambridge.

Přihláška byla úspěšná, a tak si budu od října 2016 moci tento sen plnit, i díky podpoře od Nadace The Kellner Family Foundation.

Daniel Demovič

2016

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.