Naši absolventi| Anežka Svobodová

Anežka Svobodová

* 1992

Střední škola

Osmileté gymnázium OPEN GATE, absolvováno roku 2012

Vysoká škola

University of Exeter, UK, tříletý obor Ekonomie a politika
London School of Economics, UK, roční magisterský obor Local economic development, studium zahájeno v roce 2016

E-mail:

svobodovanezka@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

ekonomie, angličtina, vizuální umění

Cíle

věnovat se rozvojové ekonomice a za pomoci neziskového sektoru přispět k řešení problémů zemí třetího světa.

Zájmy

literatura, akademické debatování, studium jazyků, moderní architektura, dobrovolnictví, turistika a ochrana přírody.

Představení studenta

Díky štědré podpoře Nadace The Kellner Family Foundation mi bylo umožněno vystudovat prestižní gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy, které jsem úspěšně zakončila jak českou, tak i mezinárodní maturitní zkouškou International Baccalaureate. Během studia jsem se zapojila do množství aktivit nejen ve škole, ale i mimo ni, například v pražské neziskové organizaci Forum 2000. Po absolvování expedice v rumunských Karpatech, doložení tříletého zlepšování se ve sportu, dovednostech a dobrovolnictví jsem získala zlatou Cenu vévody z Edinburghu.

Se svým debatním týmem jsem se pravidelně umísťovala na předních příčkách české i anglické Debatní ligy, čímž jsem reprezentovala Open Gate. A právě debatování ve mně podnítilo zájem o studium ekonomie a politologie, neboť mě naučilo nahlížet na společenské problémy z více úhlů. Od studia univerzity ve Velké Británii očekávám rozšíření obzorů a možnost realizovat se na poli rozvojové ekonomie.

Anežka Svobodová
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.