Granty| Komu jsou určeny finanční granty

Komu jsou určeny finanční granty

Chcete studovat na vysněné škole, ale vaše finanční možnosti jsou takříkajíc omezené? V tom případě je tu pro vás projekt Univerzity. Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje prostředky na vysokoškolské studium mimořádně talentovaným mladým lidem, ať už studují medicínu, ekonomii, nebo některý z uměleckých oborů. Přihlásit se může absolvent jakékoli střední školy.

Při výběru stipendistů hrají hlavní roli právě akademické výsledky, ale také mimoškolní aktivity a způsob, kterým se student snaží udělat svět lepším – třeba práce pro charitativní organizace, nebo dokonce vlastní dobročinné projekty. Sociální status studenta, čímž se rozumí příjmy jeho rodiny, jsou dalším kritériem.

Nadace poskytuje finanční granty studentům především na studium bakalářských oborů zahraničních univerzit. Granty na studium tuzemských univerzit získávají studenti z dětských domovů a jinak výrazně sociálně znevýhodněného prostředí.  

Grant mají studenti na jeden rok studia, potom musí svoji žádost obnovit. Pokud si ale udrží výborné akademické výsledky, nebo se nezmění jejich finanční situace, nadace je vždy podporuje dál. Ze získaných prostředků stipendisté hradí nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih, cestovné a podobně.

Bývá také běžné, že studenti skládají prostředky z více zdrojů, zejména v případech, kdy si zvolí univerzitu s vyšším školným. Výhradní podpora není podmínkou.

 
Zpět na hlavní stránku