Granty| Komu jsou určeny finanční granty

Komu jsou určeny finanční granty | Jaké studenty podporujeme

Chcete studovat na vysněné škole, ale vaše finanční možnosti jsou výrazně omezené? V tom případě je tu pro vás projekt Univerzity, tedy finanční granty na úhradu nákladů při studiu bakalářských programů na zahraniční univerzitě

Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje prostředky na vysokoškolské studium mimořádně akademicky zdatným mladým lidem, ať už studují moderní vědecké obory (přírodovědné nebo technické), nebo některý z uměleckých či humanitních oborů. Přihlásit se může absolvent jakékoli střední školy.

Při výběru stipendistů hodnotíme:

  • dosavadní akademické výsledky
  • vybraný obor studia a nadstandardní znalosti v tomto oboru doložené mimoškolními aktivitami (například zapojení ve Středoškolské odborné činnosti, Otevřené vědě Akademie věd, výborné umístění v oborových olympiádách alespoň na krajské úrovni, absolvování kurzů CTM - Centrum pro talentovanou mládež, středoškolské odborné stáže apod.)
  • odhodlání využít získané znalosti a dovednosti v budoucnu ve prospěch české společnosti
  • důležitým kritériem je ekonomická situace studenta, čímž se rozumí omezené příjmy jeho rodiny, které jí neumožňují platit náklady spojené s platbou školného a pobytem na zahraniční univerzitě. 

Nadace poskytuje finanční granty studentům na studium bakalářských oborů zahraničních univerzit.

Granty na studium tuzemských univerzit získávají pouze absolventi Open Gate, kteří už na střední škole čerpali sociální stipendium. 
 
Grant mají studenti na jeden rok studia, potom musí svoji žádost podat znovu. Pokud si ale udrží výborné akademické výsledky nebo se nezmění jejich ekonomická situace, nadace je podporuje po celou dobu studia bakalářského programu. Ze získaných prostředků stipendisté hradí nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih, cestovné a podobně.

Očekáváme, že studenti skládají potřebné prostředky z více zdrojů – z univerzitního stipendia, od rodiny, z vlastních úspor i od několika institucí poskytujících granty univerzitním studentům, zejména v případech, kdy si zvolí univerzitu s vyšším školným. Výhradní podpora je vyjímečná.

Ve smlouvě o poskytnutí daru se stipendisté zavazují pracovat ve studovaném oboru alespoň tři roky během 15 let od ukončení studia. Uplatnit nabyté zkušenosti mohou v České republice nebo ve prospěch ČR

 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.