Granty| Komu jsou určeny finanční granty

Komu jsou určeny finanční granty

Chcete studovat na vysněné škole, ale vaše finanční možnosti jsou výrazně omezené? V tom případě je tu pro vás projekt Univerzity, tedy finanční granty na úhradu nákladů při studiu bakalářských programů na zahraniční univerzitě

Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje prostředky na vysokoškolské studium mimořádně akademicky zdatným mladým lidem, ať už studují moderní vědecké obory, medicínu, nebo některý z uměleckých oborů. Přihlásit se může absolvent jakékoli střední školy.

Při výběru stipendistů hrají hlavní roli dosavadní akademické výsledky a vybraný obor studia. Dalším důležitým kritériem je ekonomická situace studenta, čímž se rozumí omezené příjmy jeho rodiny, které jí neumožňují platit náklady spojené s pobytem na zahraniční univerzitě. Důležité při posouzení žádosti jsou  také mimoškolní aktivity

Nadace poskytuje finanční granty studentům na studium bakalářských oborů zahraničních univerzit. Granty na studium tuzemských univerzit získávají pouze absolventi Open Gate, kteří jsou z dětských domovů a jinak výrazně sociálně znevýhodněného prostředí. 
 
Grant mají studenti na jeden rok studia, potom musí svoji žádost podat znovu. Pokud si ale udrží výborné akademické výsledky nebo se nezmění jejich finanční situace, nadace je podporuje po celou dobu studia bakalářského programu. Ze získaných prostředků stipendisté hradí nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih, cestovné a podobně.

Bývá také běžné, že studenti skládají prostředky z více zdrojů – od rodiny, z vlastních úspor i od několika institucí poskytujících stipendia, zejména v případech, kdy si zvolí univerzitu s vyšším školným. Výhradní podpora není podmínkou.

Ve smlouvě o poskytnutí daru se stipendisté zavazují pracovat v oboru, který studovali v době, kdy byli příjemci grantu, alespoň tři roky během 15 let od ukončení studia. Uplatnit nabyté zkušenosti mohou v České republice nebo ve prospěch ČR

 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.