Granty| Formuláře k vyplnění| Pro stávající studenty

Formulář pro stávající stipendisty

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození ve formátu d. m. r.
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
Pro pokračování je nutné vyplnit Skype

Sociální postavení rodiny

Finanční granty z projektu Univerzity jsou určené pro mimořádně talentované a motivované mladé lidi, kteří ale nemají vlastní prostředky na pokrytí nákladů souvisejících se studiem bakalářských oborů na zahraničních univerzitách. Proto od vás potřebujeme informace o celkových čistých příjmech domácnosti, ve které žijete. Zde uveďte celkovou částkou, v další části nám pak vložíte dokumenty a potvrzení prokazující finanční příjmy a sociální zázemí rodiny. Tyto informace umožní správní radě nadace posoudit oprávněnost žádosti, případně rozhodnout o výši grantu.

Pro pokračování je nutné vyplnit Celkový roční příjem osob žijících ve společné domácnosti
Správcem osobních údajů, který nese odpovědnost za zpracování mých osobních údajů, je: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz. Jsem obeznámen/a a souhlasím s tím, že Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION si může správnost vybraných údajů, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách, ověřit z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou např. katastr nemovitostí, veřejný (dříve obchodní) rejstřík, registr živnostenského podnikání, registr úpadců, registr exekucí apod.

Jsou-li v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách uvedeny též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že se tyto osoby seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených ve výše zmíněném dokumentu s názvem „Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek“.
Musíte souhlasit se zpracováním údajů.

Mimoškolní aktivity

Pro pokračování je nutné vyplnit Volný čas
Pro pokračování je nutné vyplnit Sport
Pro pokračování je nutné vyplnit Brigády
Pro pokračování je nutné vyplnit Dobrovolnická činnost
Pro pokračování je nutné vyplnit Další osobní rozvoj

Finanční rozvaha

Při vytváření finanční rozvahy uveďte očekávané náklady v reálné výši. Nezapomínejte také vyplnit další zdroje, ze kterých budete hradit očekávané náklady, tedy vlastní finanční prostředky, stipendia apod.

CELKEM ORN

CELKEM OVZ

CELKEM ODZ

Finanční potřeba

(ORN-OVZ-ODZ)
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční spoluúčast na aktivitách částečně financovaných univerzitou nebo jinými institucemi – mezinárodní jazykové zkoušky, jazykové kurzy, náklady na letní stáž
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit

Fotografie (portrétní fotografie, rozlišení 300 dpi)

Nahrajte prosím fotografii ze souboru ve vašem počítači
Pro pokračování je nutné Vložit soubor Max. velikost souboru: 5 MB.

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Studijní obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Typ a délka programu

Údaje o podpoře

Pro pokračování je nutné vyplnit O jakou částku žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který akademický rok žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník studia žádáte?
Byl/a jste Nadací The Kellner Family Foundation podporován/a jako student gymnázia Open Gate?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Kolik let jste už podporován/a Nadací The Kellner Family Foundation v projektu Univerzity?
Pro pokračování je nutné vyplnit V jaké výši jste obdržel grant v posledním roce?
Pro pokračování je nutné vyplnit Podpořili jsme další Vaše aktivity? Uveďte název, v jakém roce a výši částky

Zhodnocení končícího akademického roku

Zvládl/a jste všechny zkoušky v tomto akademickém roce?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vybrat Vaše výsledky v rámci Vaší univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Uveďte konkrétní předměty, ze kterých jste v tomto akademickém roce skládal zkoušky, a výsledky v těchto předmětech.
Postupujete do dalšího ročníku?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Další akademický rozvoj

Stáže (během aktuálního a předchozího kalendářního roku)

Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké jste absolvoval/a stáže.
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.