Granty| Formuláře k vyplnění| Pro stávající studenty

Formulář pro stávající stipendisty

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
Správcem osobních údajů, který nese odpovědnost za zpracováním mých osobních údajů, je: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz.
Jsem obeznámen/a souhlasím s tím, že Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION si může správnost vybraných údajů, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách, ověřit z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou např. katastr nemovitostí, veřejný (dříve obchodní) rejstřík, registr živnostenského podnikání, registr úpadců, registr exekucí apod.
Jsou-li v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách uvedeny též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v dokumentu s názvem „Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek“ a seznámil jsem je zejména s jejich právy.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem s názvem „Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek“, zejména s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.
Musíte souhlasit se zpracováním údajů.

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Studijní obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Délka programu

Údaje o podpoře

Pro pokračování je nutné vyplnit O jakou částku žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který akademický rok žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Kolikátým rokem jste podporován/podporována Nadací The Kellner Family Foundation?
Pro pokračování je nutné vyplnit V jaké výši v jednotlivých letech?
Pro pokračování je nutné vyplnit Podpořili jsme další Vaše aktivity? Uveďte název, v jakém roce a výši částky

Zhodnocení akademického roku

Pro pokračování je nutné vyplnit Zvládl/a jste všechny předepsané zkoušky v daném akademickém roce? Uveďte konkrétní předměty a výsledky v těchto předmětech; doplňte, jakého semestru se výsledky týkají.
Postupujete do dalšího ročníku?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Další osobní rozvoj

Stáže

Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké jste absolvoval/a stáže?
Pro pokračování je nutné vyplnit Rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční krytí

Mimoškolní aktivity

Pro pokračování je nutné vyplnit Volný čas
Pro pokračování je nutné vyplnit Sport
Pro pokračování je nutné vyplnit Brigády
Pro pokračování je nutné vyplnit Dobrovolnická činnost

Sociální postavení rodiny

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmy rodičů (všech osob žijících ve společné domácnosti)

Finanční rozvaha

Nadace uděluje příspěvky v Kč. Pro potřeby žádosti vyplňte původní měnu a dopočítejte částku v Kč. Uveďte Vámi použitý kurz měny. Případně vyplňte pouze částku v Kč.

CELKEM ONS

CELKEM OPR

CELKEM ODZ

Finanční potřeba

(ONS-OPR-ODZ)
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční spoluúčast na aktivitách částečně financovaných univerzitou nebo jinými institucemi – mezinárodní jazykové zkoušky, jazykové kurzy, náklady na letní stáž
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit

Kontrolní informace

Vložte kontrolní kód
Špatný kontrolní kód
Zpět na hlavní stránku