Granty| Formuláře k vyplnění| Pro stávající studenty

Formulář pro stávající stipendisty

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Délka programu

Údaje o podpoře

Pro pokračování je nutné vyplnit O jakou částku žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Kolikátým rokem jste podporován/podporována Nadací The Kellner Family Foundation?
Pro pokračování je nutné vyplnit V jaké výši v jednotlivých letech?
Pro pokračování je nutné vyplnit Podpořili jsme další Vaše aktivity? Uveďte název, v jakém roce a výši částky

Zhodnocení akademického roku

Pro pokračování je nutné vyplnit Zvládl/a jste všechny předepsané zkoušky v daném akademickém roce? Uveďte s jakými výsledky
Postupujete do dalšího ročníku?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Další osobní rozvoj

Stáže

Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké jste absolvoval/a stáže?
Pro pokračování je nutné vyplnit Rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční krytí

Mimoškolní aktivity

Pro pokračování je nutné vyplnit Volný čas
Pro pokračování je nutné vyplnit Sport
Pro pokračování je nutné vyplnit Brigády
Pro pokračování je nutné vyplnit Dobrovolnická činnost

Sociální postavení rodiny

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmy rodičů (všech osob žijících ve společné domácnosti)

Finanční shrnutí letošního rozpočtu

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmy ze stipendií, nadačních příspěvků a půjček
Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmy nad rámec předpokládaného rozpočtu – pracovní činnost, prospěchové stipendium, další
Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmy celkem

Plán rozpočtu pro nový akademický rok

Pro pokračování je nutné vyplnit Školné
Pro pokračování je nutné vyplnit Ubytování
Pro pokračování je nutné vyplnit Cestovní náklady
Pro pokračování je nutné vyplnit Stravování
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční krytíPro pokračování je nutné vyplnit Jiné výdaje – studijní materiály, praní, doprava MHD a jiné
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční spoluúčast na aktivitách částečně financovaných univerzitou nebo jinými institucemi – mezinárodní jazykové zkoušky, jazykové kurzy, náklady na letní stáž
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit

Kontrolní informace

Vložte kontrolní kód
Špatný kontrolní kód
Pro pokračování je nutné Souhlasit se zpracováním osobních údajů

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 28902254 a se zveřejněním mého jména, příjmení, věku a fotografie v propagačních materiálech Nadace, včetně webových stránek.

Osoby uvedené v této žádosti mají právo být na základě jejich žádosti informováni o osobních údajích o nich zpracovávaných nadací. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace. Souhlas je možné písemně odvolat. Pokud oprávněná osoba souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, není tím dotčeno právo nadace zpracovávat ty osobní popř. citlivé údaje, které je nadace oprávněna či povinna zpracovávat i bez souhlasu oprávněného v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, má právo v případě, že se domnívá nebo zjistí, že nadace provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat nadaci o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, požadovat, aby nadace odstranila takto vzniklý stav, provedla opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku