Formulář pro nové žadatele

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
Pro pokračování je nutné vyplnit Občanství
Pro pokračování je nutné vyplnit Zdravotní stav
Pro pokračování je nutné vyplnit Žádost pro akademický rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Skype
Správcem osobních údajů, který nese odpovědnost za zpracováním mých osobních údajů, je: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz.
Jsem obeznámen/a souhlasím s tím, že Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION si může správnost vybraných údajů, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách, ověřit z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou např. katastr nemovitostí, veřejný (dříve obchodní) rejstřík, registr živnostenského podnikání, registr úpadců, registr exekucí apod.
Jsou-li v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách uvedeny též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v dokumentu s názvem „Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek“ a seznámil jsem je zejména s jejich právy.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem s názvem „Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek“, zejména s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.
Musíte souhlasit se zpracováním údajů.

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Délka programu
Pro pokračování je nutné vyplnit Zakončeno titulem
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník žádáte?

Finanční rozvaha

Nadace uděluje příspěvky v Kč. Pro potřeby žádosti vyplňte původní měnu a dopočítejte částku v Kč. Uveďte Vámi použitý kurz měny. Případně vyplňte pouze částku v Kč.

CELKEM ONS

CELKEM OPR

CELKEM ODZ

Finanční potřeba

(ONS-OPR-ODZ)

Údaje o středoškolském vzdělání

Pro pokračování je nutné vyplnit Akademický přůměr posledních 4 ročníků
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Předpokládaný výsledek maturity/výsledek maturity
Pro pokračování je nutné vyplnit Kdo Vám pro nadaci napíše doporučení?

Vysokoškolské studium

Pokud máte již po maturitě, měl/a jste gap year?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Absolvoval/a jste nebo studujete vysokou školu/univerzitu doma nebo v zahraničí?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Název školy VŠ/univerzity, stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor a jeho délka
Pro pokračování je nutné vyplnit Čas strávený na VŠ/univerzitě
Pro pokračování je nutné vyplnit Akademické výsledky
Pro pokračování je nutné vyplnit Pocty a ocenění

Informace k rodině žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno a příjmení matky
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání a povolání matky
Pro pokračování je nutné vyplnit Čistý příjem matky za minulý rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno a příjmení otce
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání a povolání otce
Pro pokračování je nutné vyplnit Čistý příjem otce za minulý rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Počet sourozenců
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání, povolání sourozenců
Proč si myslíte, že jste sociálně znevýhodněn/a? Uveďte důvod

Ostatní činnosti žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Zájmy
Pro pokračování je nutné vyplnit Plány
Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké ovládáte jazyky a na jaké úrovni?
Pro pokračování je nutné vyplnit Sportovní aktivity
Pro pokračování je nutné vyplnit Hrajete na hudební nástroj? Uveďte jaký
Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se během středoškolských studií dobrovolnické činnosti? Pro jakou organizace, popište
Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se středoškolné odborné činnosti? V jakém oboru? S jakým výsledkem?
Pro pokračování je nutné vyplnit Zúčastnil/a jste se olympiád či jiných soutěží? Získaná ocenění
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit k žádosti

Fotografie žadatele

Nahrajte prosím fotografii ze souboru ve vašem počítači
Pro pokračování je nutné Vložit soubor

Kontrolní informace

Vložte kontrolní kód
Špatný kontrolní kód
Zpět na hlavní stránku