Formulář pro nové žadatele

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
Pro pokračování je nutné vyplnit Občanství
Pro pokračování je nutné vyplnit Zdravotní stav
Pro pokračování je nutné vyplnit Žádost pro akademický rok

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Délka programu
Pro pokračování je nutné vyplnit Zakončeno titulem
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník žádáte?

Náklady na studium (na akademický rok)

Pro pokračování je nutné vyplnit Celkové náklady
Pro pokračování je nutné vyplnit Z toho školné
Pro pokračování je nutné vyplnit Z toho ubytování
Pro pokračování je nutné vyplnit Z toho životní náklady
Pro pokračování je nutné vyplnit O jakou částku žádáte Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION?

Zjištěné zdroje financování

Pro pokračování je nutné vyplnit Rodina
Pro pokračování je nutné vyplnit Studentská půjčka
Pro pokračování je nutné vyplnit Univerzitní stipendium
Pro pokračování je nutné vyplnit Další nadace

Údaje o středoškolském vzdělání

Pro pokračování je nutné vyplnit Akademický přůměr posledních 4 ročníků
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Předpokládaný výsledek maturity/výsledek maturity
Pro pokračování je nutné vyplnit Kdo Vám pro nadaci napíše doporučení?

Vysokoškolské studium

Pokud máte již po maturitě, měl/a jste gap year?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Absolvoval/a jste nebo studujete vysokou školu/univerzitu doma nebo v zahraničí?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Název školy VŠ/univerzity, stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor a jeho délka
Pro pokračování je nutné vyplnit Čas strávený na VŠ/univerzitě
Pro pokračování je nutné vyplnit Akademické výsledky
Pro pokračování je nutné vyplnit Pocty a ocenění

Informace k rodině žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno a příjmení matky
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání a povolání matky
Pro pokračování je nutné vyplnit Čistý příjem matky za minulý rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno a příjmení otce
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání a povolání otce
Pro pokračování je nutné vyplnit Čistý příjem otce za minulý rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Počet sourozenců
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání, povolání sourozenců
Proč si myslíte, že jste sociálně znevýhodněn/a? Uveďte důvod

Ostatní činnosti žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Zájmy
Pro pokračování je nutné vyplnit Plány
Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké ovládáte jazyky a na jaké úrovni?
Pro pokračování je nutné vyplnit Sportovní aktivity
Pro pokračování je nutné vyplnit Hrajete na hudební nástroj? Uveďte jaký
Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se během středoškolských studií dobrovolnické činnosti? Pro jakou organizace, popište
Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se středoškolné odborné činnosti? V jakém oboru? S jakým výsledkem?
Pro pokračování je nutné vyplnit Zúčastnil/a jste se olympiád či jiných soutěží? Získaná ocenění
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit k žádosti

Fotografie žadatele

Nahrajte prosím fotografii ze souboru ve vašem počítači
Pro pokračování je nutné Vložit soubor

Kontrolní informace

Vložte kontrolní kód
Špatný kontrolní kód
Pro pokračování je nutné Souhlasit se zpracováním osobních údajů

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 28902254 a se zveřejněním mého jména, příjmení, věku a fotografie v propagačních materiálech Nadace, včetně webových stránek.

Osoby uvedené v této žádosti mají právo být na základě jejich žádosti informováni o osobních údajích o nich zpracovávaných nadací. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace. Souhlas je možné písemně odvolat. Pokud oprávněná osoba souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, není tím dotčeno právo nadace zpracovávat ty osobní popř. citlivé údaje, které je nadace oprávněna či povinna zpracovávat i bez souhlasu oprávněného v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, má právo v případě, že se domnívá nebo zjistí, že nadace provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat nadaci o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, požadovat, aby nadace odstranila takto vzniklý stav, provedla opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku