Formulář pro nové žadatele

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození ve formátu d. m. r.
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
Pro pokračování je nutné vyplnit Skype
Pro pokračování je nutné vyplnit Zdravotní stav
Občanství v ČR
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Správcem osobních údajů, který nese odpovědnost za zpracování mých osobních údajů, je: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz. Jsem obeznámen/a a souhlasím s tím, že Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION si může správnost vybraných údajů, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách, ověřit z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou např. katastr nemovitostí, veřejný (dříve obchodní) rejstřík, registr živnostenského podnikání, registr úpadců, registr exekucí apod.

Jsou-li v elektronickém formuláři žádosti o stipendium a v jeho přílohách uvedeny též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že se tyto osoby seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených ve výše zmíněném dokumentu s názvem „Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek“.
Potvrďte souhlas se zpracováním údajů.

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Typ a délka programu
Pro pokračování je nutné vyplnit Zakončeno titulem
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který akademický rok žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník studia žádáte?

Finanční rozvaha

Při vytváření finanční rozvahy uveďte očekávané náklady v reálné výši. Nezapomínejte také vyplnit další zdroje, ze kterých budete hradit očekávané náklady, tedy vlastní finanční prostředky, stipendia apod.

CELKEM ORN

CELKEM OVZ

CELKEM ODZ

Finanční potřeba

(ORN-OVZ-ODZ)

Údaje o středoškolském vzdělání

Pro pokračování je nutné vyplnit Akademický přůměr posledních 4 ročníků
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Očekávané hodnocení/výsledek maturity nebo jiné zahraniční zkoušky odpovídající maturitě
Pro pokračování je nutné vyplnit International Baccalaureate (IB): očekávané hodnocení/výsledek
Pro pokračování je nutné vyplnit Kdo Vám pro nadaci napíše doporučení?

Vysokoškolské studium

Pokud máte již po maturitě, měl/a jste gap year?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Absolvoval/a jste nebo studujete vysokou školu/univerzitu doma nebo v zahraničí?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Název školy VŠ/univerzity, stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor a jeho délka
Pro pokračování je nutné vyplnit Čas strávený na VŠ/univerzitě
Pro pokračování je nutné vyplnit Akademické výsledky
Pro pokračování je nutné vyplnit Pocty a ocenění

Informace k rodině žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit svoji rodinnou situaci

Matka (nebo jiný zákonný zástupce, případně člen společné domácnosti)

Pro pokračování je nutné vyplnit jméno a příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit věk a vzdělání
Pro pokračování je nutné vyplnit povolání, zaměstnavatel
Pro pokračování je nutné vyplnit čistý příjem za poslední zdaňovací období

Otec

Pro pokračování je nutné vyplnit jméno a příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit věk a vzdělání
Pro pokračování je nutné vyplnit povolání, zaměstnavatel
Pro pokračování je nutné vyplnit čistý příjem za poslední zdaňovací období

Sourozenci

Pro pokračování je nutné vyplnit počet sourozenců
Proč si myslíte, že jste ekonomicky znevýhodněn/a? Uveďte důvod

Ostatní činnosti žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Zájmy
Pro pokračování je nutné vyplnit Plány
Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké ovládáte jazyky a na jaké úrovni?
Pro pokračování je nutné vyplnit Sportovní aktivity
Pro pokračování je nutné vyplnit Hrajete na hudební nástroj? Uveďte jaký
Pokud zde uvedete ano, pak ve druhé části žádosti doložte tyto aktivity vložením scanu potvrzení. Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se během středoškolských studií dobrovolnické činnosti? Pro jakou organizace, popište
Pokud zde uvedete ano, pak ve druhé části žádosti doložte tyto aktivity vložením scanu potvrzení. Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se středoškolné odborné činnosti? V jakém oboru? S jakým výsledkem?
Pokud zde uvedete ano, pak ve druhé části žádosti doložte tyto aktivity vložením scanu potvrzení. Pro pokračování je nutné vyplnit Zúčastnil/a jste se olympiád či jiných soutěží? Získaná ocenění
Pro pokračování je nutné vyplnit Absolvoval/a jste studijní/jazykovou či jinou stáž v zahraničí?
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit k žádosti

Fotografie žadatele

Nahrajte prosím fotografii ze souboru ve vašem počítači
Pro pokračování je nutné Vložit soubor Max. velikost souboru: 5 MB.
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.