Petra Štětková poradí, jak získat sociální stipendium na Open Gate

Petra Štětková poradí, jak získat sociální stipendium na Open Gate

Petra Štětková poradí, jak získat sociální stipendium na Open Gate
Petra Štětková má v nadaci na starost vše, co se týká sociálních stipendií pro studenty gymnázia Open Gate.

Jezdí po celé ČR, aby informovala o možnostech ty, kteří se setkávají s dětmi vyrůstajícími v komplikovaném prostředí. Navštěvuje rodiny, pomáhá s podáním žádostí o udělení stipendia i při přípravě na přijímací zkoušky. Zúročuje zkušenosti z více než 20leté praxe v oblasti práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí.

Petro, jak jste se vlastně k práci pro gymnázium Open Gate dostala? 

Mám vlastně nedaleko Babic kořeny, protože moje rodina pochází z Říčan a mám tedy k tomu regionu velmi blízký vztah. Před dvěma lety se chýlilo ke konci mé působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kam jsem nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou. Začala jsem se proto rozhlížet po novém pracovním uplatnění a napadlo mě oslovit gymnázium Open Gate.  Byla to tak trochu náhoda, protože Nadace The Kellner Family Foundation právě hledala člověka na pozici koordinátora stipendií pro studenty Open Gate. 

Vaší prací je vyhledávat potenciální studenty gymnázia Open Gate a zároveň příjemce sociálního stipendia, tedy nadané děti ze znevýhodněných podmínek z celé České republiky. Jak to děláte?

Na žebříčku hodnot mám vzdělávání hodně vysoko, proto je pro mě velmi naplňující přinášet tuto příležitost také dětem, kterým život postavil do cesty překážky. Bez sítě lidí, kteří se mnou spolupracují, a kteří jsou těmto dětem nablízku, by to však bylo velmi obtížné. Děti a mladí lidé, kterým příležitost studia a podporu nadace nabízím, totiž potřebují o této možnosti nejen vědět, ale obvykle musí mít vedle sebe blízkého člověka, který jim dodá odvahu, sebevědomí a v průběhu celého procesu je provází. Proto rozvíjím síť kontaktů se sociálními pracovníky, učiteli, řediteli dětských domovů nebo organizacemi, které poskytují sociální služby či doprovázejí pěstounské rodiny. Právě oni totiž bývají nejčastěji těmi, kdo mohou „zahlédnout“ potenciál daného dítěte. 

Jak se ozývají lidé, kteří mají ve svém okolí budoucího stipendistu? 

Někdo si najde cestu úplně samostatně. Na webu školy si vyhledá informace, vyplní formulář žádosti o sociální stipendium a nám do nadace pak už dorazí žádost. Jiní se ozvou telefonicky a konzultují, zda by gymnázium bylo pro dané dítě vhodnou volbou. A pak jsou tady tací, kteří již mají s gymnáziem Open Gate a sociálními stipendii pro jeho studenty vlastní zkušenost a ozývají se proto, že ve svém okolí mají další talentované a motivované dítě. Jako příklad mohu uvést spolupráci se sociální pracovnicí Fondu ohrožených dětí, která vloni připravila studentku na přijímací zkoušky a tato dívka od září studuje v Open Gate. Vím, že stejná sociální pracovnice již připravuje další dívku, která má také studijní předpoklady a jejímž snem je studovat na Open Gate.

Co všechno musí zájemce o sociální stipendium udělat? 

Podmínkou pro získání stipendia je přijetí na gymnázium Open Gate. Je tedy potřeba, aby zájemce podal přihlášku na gymnázium a zároveň vyplnil žádost o sociální stipendium. Pokud žadatelé mají zájem, procesem podání žádosti je provedu.  Často se mi ale stává, že žadatelé o stipendium již ve svém okolí mají někoho, kdo s žádostí o stipendium pomáhá a podporuje je. Samotné vyplnění žádosti není nijak obtížné, časově náročnější může být získání potřebných příloh, které nám dokládají nejen motivaci ke studiu, ale také sociální a finanční poměry rodiny uchazeče. 

Co všechno musí žadatel o sociální stipendium vlastně doložit a kde tyto přílohy k žádosti získá?

Přílohy jsou rozděleny do třech logických částí. První část nám dokumentuje rodinné uspořádání, přílohou zde je například kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Druhá část příloh je zaměřena na předpoklady uchazeče, přikládá se tedy kopie vysvědčení a pokud má rodina k dispozici, tak také zpráva z odborného vyšetření (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Samotný uchazeč o studium přikládá motivační dopis, ve kterém uvede důvod, proč by rád na gymnáziu Open Gate studoval a jaké své talenty by zde rád rozvíjel. Třetí a poslední část dokumentuje sociální a finanční situaci rodiny daného žadatele. Základem je potvrzení zaměstnavatele zákonného zástupce o výši čistého příjmu za uplynulý kalendářní rok. Pokud některý z rodičů uchazeče podniká nebo podával daňové přiznání, přikládá k žádosti jeho kopii. Další přílohy se týkají konkrétní rodinné situace, např. rozhodnutí o výši dávek sociální péče nebo rozhodnutí o výši starobního, invalidního, vdovského (vdoveckého) či sirotčího důchodu. Potřebné dokumenty mívají rodiny uchazečů o studium obvykle doma. Úřad tedy musí kontaktovat jen v případě, že některý dokument nedohledají a potřebují požádat o opis. Žádost se všemi přílohami pak zástupce žadatele posílá poštou na adresu nadace.

Absolvování příjímacích zkoušek je posledním krokem k přijetí studenta. Pomáháte nějak i při přípravě na zkoušky?

Já sama ne, ale spolupracujeme s organizacemi, které podporují ohrožené děti ve vzdělávání, a s těmi zájemce propojuji. Z loňského roku mám velmi pozitivní zkušenost třeba s neziskovou organizací „Dobré víly dětem“. Díky těmto „vílám“ složila vloni úspěšně jednotné přijímací zkoušky dívka z dětského domova. 

Kdy a jak se vlastně žadatel dozví, že je přijat, resp. že dostane stipendium?

Po absolvování přijímacích zkoušek přijde žadateli oznámení, zda je dítě přijato ke studiu a zároveň s tímto vyrozuměním také informace, zda mu správní rada nadace přidělila sociální stipendium a v jaké výši. V plné výši pokrývá sociální stipendium veškeré výdaje spojené se studiem, to znamená, že zahrnuje výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a školních uniforem, úhradu za ubytování a stravování, dále i výdaje spojené s aktivitami ve volném čase, zdravotní a psychologickou péčí, využitím knihovny a přístupem na internet, využitím školního krytého bazénu, tělocvičny nebo venkovních i krytých sportovišť a také výdaje na lyžařský výcvik, výměnné pobyty a výlety v tuzemsku i zahraničí. Pak už jsou budoucímu studentovi brány Open Gate opravdu otevřené.

Je něco, co byste chtěla vzkázat těm, kteří uvažují o studiu na gymnáziu Open Gate a zároveň chtějí žádat o stipendium?

Zájemcům doporučuji podívat se na informační video o škole, přijet na Den otevřených dveří (v současné situaci tedy spíše připojit se online – další živé vysílání pro zájemce je naplánované na 21. ledna 2021) nebo si domluvit individuální návštěvu areálu. Já sama moc ráda odpovím na dotazy telefonicky nebo e-mailem (k dispozici jsem na 702 211 488 nebo stetkova@kellnerfoundation.cz). Získání sociálního stipendia je jedinečná příležitost, která může být startovací čárou pro úspěšný a naplněný život.