Anglické jaro a 'Generace Já'

Po zimě, která nebyla, přišlo do Anglie časné jaro. Bledule kvetly v lednu a narcisy v únoru.

Já se sem z vánočních prázdnin v Česku vrátil brzy, neboť již čtyři dny po Novém roce jsem skládal zkoušku z Humova skepticismu a odevzdával esej o roli Komise v Evropské hospodářské a měnové unii.  Jarní trimestr ovšem utekl jako voda a za dva týdny se zase vracím do Čech. S sebou si tentokrát povezu projekt na ekonometrii, v němž budu podle dat z FREDu z let 1954-2005 odhadovat a interpretovat agregátní produkční funkci ekonomiky USA.

Těší mě, že čím dál více témat v mých předmětech z filozofie, politiky a ekonomie se prolíná; ukazuje to, že PPE je skutečně jediný obor, nikoli tři vzájemně málo související. A soudě dle předmětů, jež jsem si navolil do třeťáku, tento pocit jen zesílí. Budou to Political Economics, obor, jenž se snaží aplikovat ekonomické principy na vysvětlení politických procesů, dále Economic Governance of the EU nebo Rationality, Morality and Economics, který studuje etiku pomocí teorie her, nebo teorie sociální volby. V filozofii se zaměřím na německé idealisty do 19. století, vztah etiky k právu a různé koncepce teorie společenské smlouvy. Když jsem si před dvěma roky svůj obor vybíral, PPE byl trochu skok do vody neznámé hloubky. Zpětně se ale za tehdejší volbu chválím a šel bych do toho znova. Je to studium lidské civilizace, myšlenek a omylů, které svět dostaly tam, kde teď stojí. Napříč svým studiem se člověk potká s těmi nejzázračnějšími mozky, které naše planeta hostila. Od Platóna a Aristotela po Machiavelliho, Descarta, Hobbese, Locka, Kanta, Newtona, Smithe, Kirkegaarda... až k Darwinovi, Marxovi, Paretovi, Ayerovi, Keynesovi atd. atd.

S narůstající náročností skutečně trávím studiem většinu času. Nadále ovšem edituji akademické periodikum VOX, nyní jsem dokonce ve výběrovém řízení na pozici šéfeditora pro příští akademický rok. I můj florbalový kroužek se rozrůstá a zdá se, že v letním trimestru budeme moci začít jezdit na první meziuniverzitní turnaje. Také již plánuji, jak smysluplně využít letní prázdniny. Jestli vše dopadne dobře, strávím dva měsíce v Bruselu na stáži u Stálého zastoupení ČR v EU, jež spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Taková zkušenost by mě mohla zase trochu profesně nasměrovat.

Jelikož ale žiji hlavně v rytmu takřka totožných dnů a není vždy mnoho, co vyprávět, raději připojím drobnou úvahu.

Mé generaci se dnes mediálně často přezdívá (mimo jiné, viz nadpis) "ztracená". Míní se tím většinou závratná nezaměstnanost lidí do 25 let. Píše se o nás, že jsme mladí, nadšení, známe svět, jazyky, počítače a internety, ale nemáme práci. Jinde se zase píše, že jsme líní, neschopní, pohodlní, závislí na zábavě, sociálních sítích a peněženkách rodičů, a nemáme práci. Tak či onak, výsledek je tentýž. Ve Španělsku či Řecku více než polovina absolventů škol nemá zaměstnání, v Česku   je míra nezaměstnanosti mladých asi 20 procent (srov. celková nezaměstnanost je 7%), což je jen těsně pod evropským průměrem. Z pohledu nás, mladých, jsme uvízli ve frustrující Hlavě-22: Práci nedostaneme, protože nemáme zkušenosti; zkušenosti nemáme, protože nedostaneme práci. V zahraničí se již celkem uchytilo lišácké řešení tohoto zdánlivě bezvýchodného paradoxu: nabízet neplacené pracovní možnosti. Situace je tak špatná, že se po těchto nabídkách, právně hraničících s vykořisťováním, mohou studenti utlouct. 

V českém veřejném prostoru se pak s oblibou vykřikují oblíbené fráze typu Zemanova "Máme moc kulturních antropologů." Věří se, že za nezaměstnanost může klesající zájem o technické obory či samotný percentuální nárůst vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, pro které prostě není dostatek vůdčích pozic, a tak musejí magistři do kamionu nebo na úřad práce. Je to všechno ale jen líbivá teze, která, byť na štíru s daty, ne a ne opustit veřejnou diskuzi. Nezaměstnanost absolventů je ve skutečnosti mezi vysokoškolsky vzdělanými nejnižší, nejvyšší naopak mezi lidmi se základním vzděláním či vyučenými.

Z hlediska ekonomické teorie je to pak celé vlastně velmi prosté. Svět zasáhla hluboká ekonomická krize, v recesi stoupá nezaměstnanost a nekvalifikovaná pracovní síla to odnáší nejsilněji. Přiznejme si, že tohle dává větší smysl, než že jsme líní, nebo že jsme samý kulturní antropolog. Ostatně to ani není poprvé, kdy mladí těžko shánějí práci. Na Západě se stalo totéž během recesí v 70. a pak 90. letech. Zřejmě asi nezbývá, než počkat na příznivější vývoj hospodářského cyklu, nebo se ze všech sil snažit být spíše mezi těmi 80%, kteří práci najdou.