Souhlas se zpracováním mých osobních úda...

Prohlašuji, že jsem si vědom, že mnou uvedené osobních údaje se budou zpracovávat na základě právního titulu splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“). Správcem osobních údajů pro zpracování mnou uvedených osobních údajů je Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, www.kellnerfoundation.cz (dále jen ,,Nadace“). Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR a další relevantní legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů.

Dále potvrzuji, že jsem se v dokumentu s názvem ,,Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách Nadace ZDE, seznámil v sekci ,,Poučení o právech“ se svými právy, která mohu v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů využít.

Pro více informací o zpracováních osobních údajů kontaktujte Nadaci skrze výše uvedené kontaktní údaje.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.