Pro novináře| Tiskové zprávy| Z projektu UNIVERZITY rodinné nadace manželů...

Z projektu UNIVERZITY rodinné nadace manželů Kellnerových obdrží studijní stipendia již 50 studentů

22. srpna 2012 Studovat na Oxfordu, Yale nebo na některé z dalších prestižních univerzit či vysokých škol? Pro mnohé generace nadaných studentů to byly v minulosti pouze nesplněné sny. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION již čtvrtým rokem pomáhá mnohým studentům tyto sny uskutečňovat. Z projektu UNIVERZITY získá stipendium v letošním školním roce již padesátka mimořádně talentovaných mladých lidí, kteří projevili odhodlání i schopnosti uspět v silné vysokoškolské konkurenci.

„V letošním školním roce schválila správní rada nadace stipendium již pro padesát studentů, což je o dvacet více než v předchozím roce. Z velkého množství přihlášek jsme vybírali velmi pečlivě ty studenty, kteří prokázali dosavadní vynikající akademické výsledky i ambice prosadit se ve zvoleném oboru. Důležitá je rovněž aktivní pomoc studentů jejich okolí,“ přibližuje proces výběru PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation. Na stipendia z projektu Univerzity vyčlenila nadace pro letošní akademický rok částku okolo 10 mil. korun.


O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení Hany Halfarové, ředitelky projektu Univerzity. Správní radu tvoří zakladatelé nadace Petr Kellner a jeho manželka Renáta; a Jan Leiner.

Kritéria, která posuzuje správní rada nadace:
- Dosavadní akademické výsledky; výsledky soutěží; potvrzení o jazykových znalostech
- Prestiž vysoké školy nebo univerzity, na které bude žadatel studovat
- Doporučení pedagogů
- Esej na téma budoucích plánů
- Práce studenta pro jeho okolí
- Finanční situace rodiny

Nadace poskytuje podporu pro studenty bakalářských programů. Výjimečně byly zařazeny i dvě studentky magisterského studia na pražské Vysoké škole finanční a správní. Jsou to studentky, které vyrůstaly v dětském domově navazující na bakalářské studium na téže univerzitě, na kterém je finančně podporovala jedna z pražských městských částí.


Univerzity nebo vysoké školy, na kterých budou v akademickém roce 2012/2013 studenti z České republiky s finanční podporou od Nadace The Kellner Family Foundation:
USA: například Columbia University in the City of New York, Yale University, The Juilliard School of Music New York
Anglie a Skotsko: například University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, University of St Andrews, The University of Aberdeen
Česká republika: například Vysoká škola finanční a správní, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, New York University in Prague
Ostatní země: například Reims Management School (Francie), Royal Conservatoire de Bruxelles (Belgie), Hochschule für Musik Nürnberg (Německo)


Stipendia z projektu Univerzity uděluje Nadace The Kellner Family Foundation jedenkrát do roka. Uzávěrka přihlášek do příštího kola je 31. května 2013.

Zpět na hlavní stránku