Pro novináře| Tiskové zprávy| Z projektu UNIVERZITY rodinné nadace manželů...

Z projektu UNIVERZITY rodinné nadace manželů Kellnerových obdrží studijní stipendia již 50 studentů

22. srpna 2012 Studovat na Oxfordu, Yale nebo na některé z dalších prestižních univerzit či vysokých škol? Pro mnohé generace nadaných studentů to byly v minulosti pouze nesplněné sny. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION již čtvrtým rokem pomáhá mnohým studentům tyto sny uskutečňovat. Z projektu UNIVERZITY získá stipendium v letošním školním roce již padesátka mimořádně talentovaných mladých lidí, kteří projevili odhodlání i schopnosti uspět v silné vysokoškolské konkurenci.

„V letošním školním roce schválila správní rada nadace stipendium již pro padesát studentů, což je o dvacet více než v předchozím roce. Z velkého množství přihlášek jsme vybírali velmi pečlivě ty studenty, kteří prokázali dosavadní vynikající akademické výsledky i ambice prosadit se ve zvoleném oboru. Důležitá je rovněž aktivní pomoc studentů jejich okolí,“ přibližuje proces výběru PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation. Na stipendia z projektu Univerzity vyčlenila nadace pro letošní akademický rok částku okolo 10 mil. korun.


O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení Hany Halfarové, ředitelky projektu Univerzity. Správní radu tvoří zakladatelé nadace Petr Kellner a jeho manželka Renáta; a Jan Leiner.

Kritéria, která posuzuje správní rada nadace:
- Dosavadní akademické výsledky; výsledky soutěží; potvrzení o jazykových znalostech
- Prestiž vysoké školy nebo univerzity, na které bude žadatel studovat
- Doporučení pedagogů
- Esej na téma budoucích plánů
- Práce studenta pro jeho okolí
- Finanční situace rodiny

Nadace poskytuje podporu pro studenty bakalářských programů. Výjimečně byly zařazeny i dvě studentky magisterského studia na pražské Vysoké škole finanční a správní. Jsou to studentky, které vyrůstaly v dětském domově navazující na bakalářské studium na téže univerzitě, na kterém je finančně podporovala jedna z pražských městských částí.


Univerzity nebo vysoké školy, na kterých budou v akademickém roce 2012/2013 studenti z České republiky s finanční podporou od Nadace The Kellner Family Foundation:
USA: například Columbia University in the City of New York, Yale University, The Juilliard School of Music New York
Anglie a Skotsko: například University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, University of St Andrews, The University of Aberdeen
Česká republika: například Vysoká škola finanční a správní, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, New York University in Prague
Ostatní země: například Reims Management School (Francie), Royal Conservatoire de Bruxelles (Belgie), Hochschule für Musik Nürnberg (Německo)


Stipendia z projektu Univerzity uděluje Nadace The Kellner Family Foundation jedenkrát do roka. Uzávěrka přihlášek do příštího kola je 31. května 2013.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.