Pro novináře| Tiskové zprávy| Přihlášky do grantového řízení Nadace The...

Přihlášky do grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation pro české studenty zahraničních univerzit se otevírají 1. února

1. února 2021 Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vyhlásila další grantové řízení pro studenty bakalářských programů zahraničních univerzit. O grant se mohou hlásit středoškoláci, kteří zahájí v akademickém roce 2021/2022 studium na zahraniční univerzitě, případně i čeští studenti, kteří již na univerzitě studují.

Elektronické přihlášky je možné podávat od 1. února do 30. dubna 2021. O výběru stipendistů pro další akademický rok rozhodne odborná komise a správní rada nadace v průběhu června. V dosavadních jedenácti letech rozdělila nadace mezi 193 absolventů středních škol z celé České republiky bezmála 100 milionů korun. 

Přihlášky do 12. grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation přijímá elektronicky, a to od 1. února 2021. Zájemci o podporu musí vyplnit elektronický formulář a následně vložit také všechny dokumenty, které nadace potřebuje k posouzení žádosti. Ke vkládání dokumentů se žadatel může přihlásit opakovaně, všechny dokumenty je ale nutné do systému uložit do uzávěrky, tedy do 30. dubna

O udělení grantu rozhodne správní rada nadace na základě doporučení odborné komise do 30. června. Při výběru jsou hodnoceny nejen aktuální akademické výsledky žadatele, zvolená univerzita a obor, ale také plány studenta do budoucna a ekonomické zázemí rodiny žadatele. „Obor studia není v případě žádosti o grant nijak omezen. Stále častěji se ale přikláníme k podpoře těch, kteří se rozhodnou studovat na zahraniční univerzitě bakalářské obory, které jsou na českých univerzitách nabízeny omezeně, nebo je v Česku studovat nelze. Přitom jde o obory, které jsou i v naší zemi potenciálně velmi žádané a na českém trhu využitelné,“ popisuje Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. I proto byli v minulých letech častými příjemci stipendií studenti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, matematiky), medicíny a oborů z nich odvozených, dále pak oborů interdisciplinárních.

Grant získávají studenti na jeden rok studia, čímž se nadace snaží stipendisty motivovat k vynikajícím akademickým výsledkům. Stipendium je ale ve většině případů studentům přiznáno opakovaně, po celou dobu bakalářského programu. „Stejně jako v minulých letech plánujeme i letos mezi úspěšné žadatele o grant rozdělit zhruba 10 milionů korun. Vzhledem k odchodu Velké Británie z EU a s tím spojeným skokovým nárůstem nákladů na studium předpokládáme nižší zájem o britské univerzity, a naopak nárůst počtu zájemců o studium v Irsku, Nizozemsku, Dánsku a dalších zemích EU,“ uvádí Petra Dobešová. Podporu nadace mohou studenti využít jak na platbu školného, tak i pro pokrytí dalších nákladů spojených se studiem. 

Stipendisté se zavazují pracovat v oboru, který studovali v době, kdy byli příjemci grantu, alespoň tři roky během 15 let od ukončení studia. Uplatnit nabyté zkušenosti mohou v České republice nebo ve prospěch ČR.

V aktuálním akademickém roce studuje s podporou nadace 53 studentů, z nichž je 16 nově zařazených a 37 ve studiu pokračujících. Na celkem 36 univerzitách v Evropě, USA i Asii se věnují především přírodním a lékařským vědám, technickým oborům, ale i ekonomii nebo uměleckým oborům. Profily všech stipendistů zveřejňuje Nadace na webových stránkách projektu Univerzity. Jsou tam také blogy stipendistů, kde popisují aktuální zkušenosti a zážitky ze studia.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.