Pro novináře| Tiskové zprávy| Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila...

Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila výroční zprávu za rok 2015: na veřejně prospěšné projekty věnovala přes 88 milionů korun

17. května 2016 Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových věnovala v roce 2015 na dobré věci 88 763 000 korun. Jde o podobnou částku jako v roce 2014. Více než 40 % z celkově rozdělených darů tvoří stipendia pro studenty gymnázia Open Gate. Od svého založení v roce 2009 rozdělila nadace již více než 444 milionů korun. Většina příspěvků z nadace směřuje na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kam v roce 2015 nadace věnovala řádově 90 % všech rozdělených finančních prostředků.

Stěžejními projekty nadace jsou nadále stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, finanční granty z projektu Univerzity, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách. Dále projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách a projekt Science podporující výzkumnou práci českých vědců.

Například na gymnáziu Open Gate studovalo ke konci loňského roku 215 studentů. Stipendia od nadace čerpalo 94 z nich v celkovém objemu 39 mil. Kč. „Jsem velmi ráda, že studenti Open Gate nezůstávají pouze pasivními příjemci darů. Sami se aktivně zapojují do aktivit na pomoc ostatním a často jsou iniciátory těchto akcí. Například do akce Run and Help, která vznikla na půdě Open Gate, se v roce 2015 zapojilo dalších 30 škol, institucí a zájmových skupin,“  uvedla Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Z projektu Univerzity získává v aktuálním akademickém roce finanční granty 52 studentů – 12 z nich bylo přijato do programu nově, 40 stipendistů pokračuje ve studiích, která započali v předchozích letech. Studium dokončilo v loňském roce 16 stipendistů, často s vynikajícím hodnocením.

Tým projektu Pomáháme školám k úspěchu vybral vloni v náročném výběrovém řízení tři nové školy, čímž se aktivity projektu rozšířily již do osmi krajů. V roce 2015 získalo podporu okolo 400 pedagogů a jejich prostřednictvím více než 6 000 žáků z 10 škol v osmi krajích České republiky.

Kromě vlastních projektů rozdělila nadace v roce 2015 prostředky i na individuální dary - podpořila organizaci Logické olympiády pořádané Mensou ČR, Pražský studentský summit, vydávání časopisu Zámeček nebo studium talentovaného klavíristy Tomáše Kača na Berklee College of Music v americkém Bostonu apod.

Výroční zpráva za rok 2015


Poznámka pro editory:
Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla založena v roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nadace poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům. Svou pomoc věnuje rovněž na obnovu filantropických tradic nebo kulturního dědictví v České republice.

Kontakt
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Jitka Tkadlecová, tisková mluvčí
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
E-mail: tkadlecova@kellnerfoundation.cz

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.