Letní škola 2021

Letní škola 2021

Letní škola 2021
Letní škola projektu Pomáháme školám k úspěchu probíhala od 15. do 20. srpna. Na 70 pedagogických konzultantů a lídrů projektových škol se zabývalo tématy self-efficacy, profesními rozhovory, sebeřízením žáků v pisatelství a oborech, ale také reflexí ukončeného roku a plánováním školního roku přicházejícího. Tedy tématy, která se postupně promítnou i do práce více než stovky škol zapojených do projektu.

Někdy nás osloví situace, které hladce plynou, působí přirozeně, nenuceně a jednoduše. Zdánlivě vše probíhá samo sebou. Ve skutečnosti ale znamenají hodiny příprav, jasná pravidla a perfektní spolupráci. Pokud chceme dosáhnout stejně dobrého výsledku, je potřeba začít rozkrývat, co efektnímu výsledku předcházelo.

V tomto duchu jsme se věnovali vybraným tématům na letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu, která probíhala od 15. do 20. srpna. Na 70 pedagogických konzultantů a lídrů projektových škol se zabývalo tématy self-efficacy, profesními rozhovory, sebeřízením žáků v pisatelství a oborech, ale také reflexí ukončeného roku a plánováním školního roku přicházejícího. Tedy tématy, která se postupně promítnou i do práce více než stovky škol zapojených do projektu.

Pravidla profesních rozhovorů

Profesní rozhovory mohou být velmi dostupným způsobem rozvoje učitelů i pedagogických týmů. Při dodržení daných pravidel se z pouhého debatování s diskutabilním efektem stane také vítaný a vyhledávaný způsob rexlexe vlastní práce.

V případě profesních rozhovorů se scházejí kolegové nad domluveným tématem, které přináší jeden z nich, s jasně nastavenými pravidly – tzv. protokolem pro vedení rozhovoru.  Důležité je naslouchání, vlastní interpretace problematiky, pomáhají i v protokolu předpřipravené, nedokončené věty. Díky tomu může majitel tématu získat mnohem širší spektrum názorů. Protokol a pravidla pomohou účastníkům rozhovoru oprostit se od emotivních reakcí a přichází často tzv. AHA moment a tolik důležitý proces učení.  Moci si prožít profesní rozhovor na vlastních tématech bylo názorné a možnost zopakovat si ho při konzultaci s jiným týmem na letní škole rozhodně přínosné.

Sebehodnota a self-efficacy

Vést profesní rozhovory, učit se novému, může být ve sborovně obtížné z důvodu různé ochoty jednotlivců se učit. „Zkazím, na co sáhnu…“ „Nikdy se nic nenaučím…“ a mnoho dalších postojů vyjádřených podobnými výroky mohou být blokem pro učení.  Projevuje se jimi nízko vnímaná sebehodnota. Postupnými kroky, například prožíváním malých (přiměřených) úspěchů nebo spoluprací s těmi, kteří se dokázali posunout, lze vnímání vlastní hodnoty posilovat.  Motivace úspěšného  kolegy či žáka se zvyšuje, stává se přínosem i pro učení celého kolektivu, zažívá radost z vlastního i společného posunu. K problematice self-efficacy a kolektivní efficacy se budeme vracet i v budoucnu.

Dílny psaní

Dalším velkým tématem, po kterém volá i mnoho učitelů zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, jsou dílny psaní. Sebeřízení žáků v dílně psaní i v oborech, videoukázky práce i konzultací žáků druhé, čtvrté i deváté třídy byly důkazem, že do výuky lze zapojit opravdu všechny žáky ve třídě, že je výuka může bavit a zejména, že to učitel může zařídit! Jeden den letní školy byl proto byl zasvěcen zamýšlení, diskusi i rozboru práce žáků a nutné přípravy pedagogů. Pisatelství a sebeřízení se budou v letošním roce mnohé školy v projektu hlouběji zabývat.

Setkávání nad texty

Nedílnou a inspirativní součástí programu byly ranní minilekce čtení zaměřené na vizuální prvky knih. Uvědomili jsme si, jak významně mohou ilustrace knih, typografie i řazení kapitol ovlivnit náš výběr knih. Jak mohou nastavit naše očekávání, podtrhují záměr autora a pomáhají cílit na určitý segment čtenářů. Získali jsme cenné podklady do vlastní výuky i inspiraci pro práci s připojenými školami.

Beseda s Pavlem Čechem

Velkým zážitkem v nabitém programu bylo také setkání s autorem oblíbených knih Pavlem Čechem, které podtrhla atmosféra podlipnických kostelů. Knihy Pavla Čecha milujeme jako čtenáři, mnozí pedagogové s nimi pracují ve výuce.  Příležitost nahlédnout do autorových vzpomínek a dozvědět se, jak jeho příběhy vznikají, bylo příjemným odlehčením před další částí letní školy.

Pomáháme školám k úspěchu nově – rok 2.0

Všechna témata letní školy spolu úzce souvisejí, prolínají se do reflexe naší práce i do plánování a směrování naší práce ve 113 školách po celé republice. Podpoře lídrů, reflexi a plánování nejen v lokálním týmu byla věnována druhá část letní školy. Díky přítomnosti týmů z celé republiky jsme mohli vzájemně konzultovat, sdílet, inspirovat se i využívat nabyté znalosti z letní školy.

Velké díky patří všem organizátorům i účastníkům letní školy a zejména Nadaci The Kellner Family Foundation, jíž jsme součástí. Společně tak postupnými kroky míříme k vizi nadace /měnit společnost prostřednictvím kvalitního vzdělávání.

Dojmy z letní školy očima Bohumila Zmrzlíka, který si v průběhu letní školy "odskočil" na slavnostní předávání medaile MŠMT

Jaké jsou pro Vás nejdůležitější myšlenky pro Váš profesní rozvoj / Vaši práci, které si odnášíte z letní školy? 

Bohumil Zmrzlík: "Již z minulosti vím, že letní školy projektu Pomáháme školám k úspěchu přinášejí vždy spoustu nových myšlenek a podnětů. To, jak jsou kvalitní, jsem si v průběhu letošního roku znovu potvrdil na online konferencích, na nichž vystoupili významní světoví pedagogové Michael Fullan z Kanady či Dylan William z Británie. Myšlenky, které tam prezentovali, díky projektu nejen známe, ale také je v našich projektových školách uvádíme do každodenní práce učitelů, do každodenního života tříd a žáků. 

Škol v našem projektu je více než stovka, takže do našeho stále budovaného projektového know how nutně patří i postupy, jak rozvíjet v tak velkém množství škol a zapojených lidí neformální kolegiální učení, aby se naše působení odrazilo v rozvoji  každého žáka. Proto mne nejvíce vzrušovaly myšlenky týkající se budování spolupracující profesionality, a to na všech úrovních projektu, od škol přes realizační týmy až po jeho odborné pracovní skupiny. Naše promýšlení těchto nových podnětů bylo cenné tím, že jsme je mohli ihned využít i při další práci v našem týmu ia při vzájemných sdíleních mezi jednotlivými lokalitami."

Co z letní školy budete chtít přenést do své výuky nebo práce s pedagogickým sborem? 

Bohumil Zmrzlík: "Myslím, že všechny aktivity letní školy byly velmi podnětné. Dalo by se o tom psát (hovořit) velmi dlouho. Vybírám ale jen jednu oblast.

Učitelé v našich školách postupně mění svou výuku, aby měla větší dopad na učení žáků. Stále více se přitom objevuje potřeba zařazovat do hodin postupy umožňující, aby postupně od učitele přebírali řízení svého učení samotní žáci. To vůbec není jednoduché. My jako učitelé se potřebujeme naučit, jak žáky sebeřízení učit, jak jim k tomu vytvářet v našich hodinách příležitosti. Tomu se chci soustavněji věnovat."

Která část letní školy Vás nejvíce bavila? 

Bohumil Zmrzlík: "Radost z letní školy mi přináší zejména smysluplnost a vysoká úroveň všeho, co se na ní odehrává. To mne baví. Je úžasné, kolik úsilí (s naprostou samozřejmostí) věnují společnému učení se všichni účastníci. To mi přináší uspokojení a radost.

Ale chcete-li vybrat jednu část letní školy, tak mohu třeba uvést každodenní půlhodinky ranního čtení. Letos  byly zaměřeny na grafické prostředky knih. To společné setkávání nad texty a knihami, v němž nám pomáhají promyšlené podpůrné materiály, totiž přináší nám - jeho účastníkům – požitek, větší vhled do literatury, a zároveň neocenitelnou inspiraci pro naši péči o rozvoj čtení a čtenářství našich žáků."

Děkujeme Vám za rozhovor. 

 

 

Další aktuality

Všechny články