Zapojení do projektu

Zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu

Další výběrové řízení je plánováno na školní rok 2022/2023.
Vybrané školy se do projektu zapojí ve školním roce 2023/2024.

 

Základní podmínky pro zapojení do projektu

Vedení školy

  • souzní s  vizí projektu a má zájem principy projektu ve škole podporovat a implementovat
  • je nebo má potenciál být pedagogickým lídrem
  • dokáže zajistit, aby se učitelé mohli účastnit v plném počtu všech povinných částí projektu a svým učitelům umožňuje (dává cíleně čas) využívat služeb pedagogického konzultanta
  • počítá s tím, že výsledkem projektové podpory bude udržitelný rozvoj čtenářství a pisatelství ve škole

Učitelé

  • chtějí se zapojit do projektu (v počtu odpovídajícím velikosti školy), tzn. účastní se akcí v lokalitě, ve své škole spolupracují s kolegou v režimu kolegiální spolupráce podle 3S
  • jsou připravení pracovat na něčem novém, co nemusí být snadné
  • mají chuť spolupracovat s dalšími školami v území

 

Nabízená podpora

  • přístup k mohutnému a stále se vyvíjejícímu know how projektu:
    • v oblasti čtenářství a pisatelství
    • v oblasti kultury školy
    • v oblasti pedagogického vedení
    • přístup do širší komunity projektu Pomáháme školám k úspěchu
  • setkávání zapojených učitelů a vedení škol v lokalitě
  • podpora kolegiální spolupráce ve škole
  • návštěvy ve spádové škole (případně i mimo lokalitu)
  • individuální podpora pedagogického konzultanta
  • finanční podpora na nákup knih
  • možnost čerpat z malých grantů na zacílenou podporu škole
Zpět na hlavní stránku