background image

ZŠ Zdice

Projektová

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Profesní podpora k nezaplacení

Do projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme vstoupili ve školním roce 2012/2013 a stali se modelovou školou jeho první fáze, která trvala pět let. Projekt nás oslovil – jeho vize byla v souladu se směřováním školy, a ještě škole nabízel velkou podporu. Čímž nemáme na mysli jen podporu finanční, ale především podporu profesní, kterou nám poskytovali pedagogičtí konzultanti a odborné vedení projektu. To jsme velmi oceňovali a oceňujeme dodnes.

Okouzlení novými přístupy

Během pěti let, kdy ve škole působila naše první pedagogická konzultantka, se škola začala postupně proměňovat. Už během prvního, zkušebního roku jsme byli doslova okouzleni výukou a přístupem k dětem v projektových školách. Postupně jsme vstřebávali další a další zajímavé poznatky, naši učitelé absolvovali kurzy MBTI, RWCT, Respektování… Zkrátka jsme se učili, jak dát našemu učení nový směr.

V dalších letech jsme si pomalu začali hledat vlastní cestu pedagogického rozvoje školy i rozvoje osobního. Stále v něm ale hrála významnou roli naše pedagogická konzultantka, která s učiteli připravovala výukové lekce. Díky jejím radám se v našich hodinách děti vždycky učily se zájmem a větší motivací.

Sdílení, důvěra a spolupráce

Projekt nás naučil spolupracovat, předávat si informace, učební materiály i zkušenosti, diskutovat a přemýšlet o výuce trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Nastartoval sdílení, vzájemné hospitace, tandemovou výuku, spolupráci a diskusi nad efektivitou hodin. To vedlo k ještě větší důvěře učitelů mezi sebou navzájem a k posílení dobrých vztahů v kolektivu.

Postupně nás projekt a činnosti s ním spojené ovlivnily všechny. Někoho více, někoho méně, ale do nějaké míry celou školu beze zbytku. Proměnila se totiž celá školní kultura – je v ní teď mnohem více respektu a spolupráce. A co je nejdůležitější, v řadě případů se změnil k lepšímu vztah učitelů k jejich povolání… a hlavně k dětem.

Lepší školu si zaslouží každý

Přáli bychom každé škole, aby dostala stejně jako my možnost spolupracovat se skvělými pedagogickými konzultanty. I školy se totiž potřebují učit. Takže když nám projekt nabídl, abychom s ním spolupracovali i v jeho druhé fázi jako projektová škola, nebylo to dlouhé rozhodování. Navázali jsme na sebe devět spřátelených škol a s podporou pedagogických konzultantů se společně věnujeme čtenářské a kritické gramotnosti, přemýšlíme, jak lépe učit… zkrátka se snažíme rozvíjet pořád dál.

Eva Fiřtová

ředitelka školy

Přejít na web ZŠ Zdice