Spolupracující učitelé

Od roku 2013 spolupracujeme s učiteli z celé ČR na pilotáži a zavádění čtenářského kontinua do výuky.

Ve školním roce 2014/2015 jsme se odborně podíleli na ročním tréninku čtenářských specialistů v rámci projektu Spirála, který realizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum (KVIC) Nový Jičín. S učiteli jsme sdíleli metodické materiály z oblasti poskytování kolegiální podpory a čtenářské kontinuum, které jsme vyvinuli v našem projektu.

V roce 2018 jsme spolupracovali na zavádění čtenářského kontinua do výuky s více než 230 učiteli ze 150 škol z celé ČR.

V dalších letech chceme školám nabízet komplexní program rozvoje čtenářské gramotnosti.

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si, jak pomáháme učitelům při rozvoji čtenářských dovedností dětí

Zpět na hlavní stránku