Spolupracující školy

Vzájemné učení škol v praxi

Hledáme cesty, jak spolu s dalšími českými školami účinně sdílet naše zkušenosti se zvyšováním kvality výuky. Od roku 2013 proto spolupracujeme s pedagogickými sbory dalších tří škol. Jejich učitelé společně s kolegy z modelových škol ověřují v praxi, co nejvíce pomáhá učení dětí i učitelů, a dále rozvíjejí know-how projektu.

Učitelé nejvíce oceňují, když mohou získávat inspiraci pro výuku přímo od svých kolegů. Proto se pedagogové ve všech projektových školách zapojují do různých forem vzájemného učení: poskytují si kolegiální podporu při přípravě a vyhodnocení výuky, párově vyučují, účastní se pravidelných oborových sdílení napříč školami nebo spolupracují se školními mentory.

Na konceptu „učitelé pro učitele“ je také postaven Festival pedagogické inspirace. Hlavní myšlenkou festivalu, během něhož učitelé připravují pro své kolegy desítky různě tematicky zaměřených dílen, je přinést učitelům praktické tipy pro výuku a upozornit na příklady dobré učitelské práce z prostředí českých škol.

Tip: Podívejte se na krátké video z druhého ročníku Festivalu pedagogické inspirace.

Zpět na hlavní stránku