Modelové školy

Centra pedagogické inspirace v regionech ČR

Modelové školy projektu jsou praktickou ukázkou toho, jak může vypadat učící se škola zaměřená na úspěch každého žáka. Nabízejí inspiraci dalším školám ve svém okolí. Jsou otevřené všem, kteří chtějí nahlédnout do výuky. Podporují myšlenku vzájemného učení a sdílení zkušeností mezi školami.

Prostřednictvím modelových škol se snažíme zároveň vytvořit efektivní model podpory základních škol opřený o zkušenosti českých učitelů. Model, který bude přinášet inspiraci těm, kteří odpovídají za kvalitu vzdělávání na systémové úrovni. Naše zkušenosti s účinnou podporou rozvoje škol proto sdílíme s vedoucími zástupci ministerstva školství, školní inspekce, pedagogických fakult a neziskových organizací podporujících učitele.

Jak to vypadá v praxi

V každém kraji ČR chceme dlouhodobě podporovat jednu základní školu. V roce 2010 jsme projekt zahájili v prvních dvou školách. Do roku 2015 se rodina našich modelových škol rozrostla o dalších pět škol. Předpokládáme, že v roce 2020 bude jedna modelová škola v každém kraji ČR.

Každé zapojené škole poskytujeme v průběhu pětiletého projektového cyklu podporu, která vychází z jejích rozvojových potřeb i potřeb jednotlivých pedagogů:

  • Tři dny v týdnu působí v každé ze škol pedagogický konzultant, který je zásadní oporou při plánování profesního růstu učitelů i celkového rozvoje školy.
  • Pedagogické sbory i jednotliví učitelé získávají možnost účastnit se vzdělávacích kurzů v souladu s plány svého pedagogického rozvoje.
  • Učitelé mají příležitost vyzkoušet si výuku spolu s pedagogickým asistentem nebo postupně začít učit v tandemu s dalším učitelem.
  • Podporujeme různé formy sdílení zkušeností a vzájemné podpory učitelů, a to jak v rámci učitelského sboru, tak i mezi dalšími školami.
  • Školy získávají moderní výukové pomůcky (odbornou literaturu, pomůcky pro metody aktivního učení žáků, notebooky pro učitele) i finanční příspěvek na nenárokovou složku odměn pro učitele a vedení školy.
  • Školám poskytujeme finanční příspěvek na činnost školního psychologa, podporujeme různé formy spolupráce rodičů a školy, ale i další volitelné projekty.

 

Přehled modelových škol

 

Rok zahájení 2017

 

Rok zahájení 2015 

 

Rok zahájení 2012 

 

Rok zahájení 2010

 

Chcete se dozvědět více? Navštivte také sekce:

Jak pomáháme školám
Jak se stát modelovou školou

Zpět na hlavní stránku