Projektové lokality

Projektové lokality

Na začátku školního roku 2020/21 jsme zahájili novou tříletou etapu projektu. Cílem bylo rozšířit naše působení do více než stovky škol. Zásadní roli zastávají školy, které byly v projektu Pomáháme školám k úspěchu zapojeny už v minulých letech a nyní se rozhodly aktivně předávat v projektu nabité zkušenosti pedagogům z dalších škol. V deseti lokalitách po celé České republice přizvaly projektové školy ke spolupráci skupinu teritoriálně blízkých škol. Takto se naše projektová síť rozrostla na celkem 111 škol. Odbornou a metodickou podporu pedagogickému sboru i vedení školy zajišťuje v každé lokalitě tým pedagogických konzultantů.

Zpět na hlavní stránku